„Životom svojim pjevat ću ti hvale Gospodine!“

„Životom svojim pjevat ću ti hvale Gospodine!“

Petak, 3. 8. 2018.

50- a obljetnica

Novicijatska godina:  14. kolovoza 1967.god. do 15. kolovoza 1968.god. Redovničko oblačenje: Zagreb-Nova Ves; novicijat: Zagreb- Kraljevac. Vrhovna glavarica: M. Maristela Goić; učiteljica novakinja: s. M. Kristina Čondić.  Prvi redovnički zavjeti 15. kolovoza 1968. Zagreb-Kraljevac. Doživotni zavjeti: 15. kolovoza 1974. god. Zagreb-Nova Ves; vrhovna glavarica: M. Paula Šarić.


S. M. Beatrica (Ivanka) Ilić-„Pjevajte Bogu našemu pjevajte,  pjevajte kralju našemu, pjevajte!“( Ps 47, 7)

Rođena 3. 8. 1949. god. u Vidu-Metković; otac Mate, majka Matija rođ. Romić.

Kratak životopis: U Družbu primljena 3. 8. 1965. god. u Omišu. Kandidaturu u trajanju od dvije godine boravi u Omišu, Solinu i Zagrebu-Kraljevac. Nakon položenih prvih zavjeta dolazi u našu redovničku zajednicu u Mandaljeni-Župa Dubrovačka te tri godine radi kao medicinska sestra kod djece sa posebnim potrebama (naši štićenici). Slijedeće 4 godine  radi kao njegovateljica i med. sestra kod naših štićenica u samostanu “Primorski Betlehem“, Dobrota-Boka Kotorska.  U državnoj ambulanti na Prčanju  9 godina radi u službi medicinske sestre. U Sutivanu  našem samostanu boravi nekoliko mjeseci pomažući kod naših štićenica, dok čeka vizu za odlazak u Belgiju, starački dom u Audregniesu. U Audreginesu – Belgija radi pola godine u staračkom domu, zbog nedobivanja radne dozvole vraća se u zajednicu u Mandaljeni-Župa Dubrovačka, te radi kod djece sa posebnim potrebama kao medicinska sestra 6 godina. Zbog nastale srpsko-crnogorske agresije, zajedno sa djecom i ostalim sestrama dolazi u naš samostan „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku, gdje ostaje dvije godine (do početka 1993. god.). Kad su oslobođeni Konavli, sestre i djeca ponovo su u Mandaljeni, te s. Beatrica nastavlja svoj medicinski rad kod njih. Preuzimanjem djece s posebnim potrebama u Državnu ustanovu,  sestra ostaje raditi u toj ustanovi do umirovljenja. Sada je već dvije godine u samostanu „Sv. Obitelji“-Metković pomaže i njeguje  naše štićenice i bolesne sestre.

S. M. Branka (Zorka) Babaić-„Psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, veličajte i zazivajte ime Njegovo!“ (Jdt 16, 1) 

Rođena 4. 8. 1948. god. u Blatu na Cetini- Omiš, otac Mate, majka Stana rođ. Gale.

Kratak životopis: U Družbu primljena 4. 8. 1965. god. u Zagrebu. Prve dvije godine nakon položenih prvih red. zavjeta  u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu vrši službu vozačice i sakristanke. Slijedeće 21 godinu u samostane „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku obavlja različite poslove. Vrši službu kućne ekonome, kućna je predstojnica u dva mandata (6 godina) i pomaže gdje god je potrebno. Samostan je velik, sestre brinu o štićenicama, ima i bolesnih i nemoćnih sestara za koje se također treba brinuti, te je zaduženje i pomoć s. Branke raznoliko. Nakon Dubrovnika dolazi u samostan „ Uznesenja BD Marije“ u Sutivanu-o. Brač i ostaje 10 godina.  Pomaže kod njege štićenica, a u dva mandata (7 godina) vrši službu kućne poglavarice. U samostan „Nazaret“ u Omišu  vrši službu kućne poglavarice također dva mandata(6 godina), a u zajednici ostaje 7 godina.  Sada je u samostanu „Sv. Obitelji“ u Metkoviću u službi kućne poglavarice treći mandat (9 godina).                                                                

S. M. Dujma (Iva) Ćubelić-“Svaki ću dan tebe Gospodine slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka!“ (Ps 145, 2)

Rođena 15. 10. 1949. god. Dobranje-Imotski, otac Pavao, majka Anica rođ. Vuletić.

Kratak životopis:  U Družbu primljena 6. 9. 1966. god. u Zagrebu, a kandidaturu provela u Samoboru. Prvu godinu nakon položenih prvih redovničkih zavjeta  u našem samostanu “Primorski Betlehem“ obavlja službu kuharice i pomaže u kućanskim poslovima.  U samostan „Sv. Ane“ u Splitu dolazi za rad u državnom domu za starije i nemoćne osobe na Lovretu-Split za kuharicu, te na toj dužnosti ostaje 13 godina. U tom periodu pohađa i polaže srednju ugostiteljsku . Dužnost kućne poglavarice i voditeljice kuhinje u nadbiskupskom sjemeništu – Split vrši punih 7 godina, a nakon toga slijedeće 2 godine vodi kuhinjske poslove u samostanu „Sv. Obitelji „ u Dubrovniku. U istoj dužnosti je slijedeću godinu dana u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu, te u istom samostanu preuzima službu kućne poglavarice jedno trogodište. Službu kuharice u župi „Sv. Petra“- Split-konkatedrala vrši dvije godine. Službu kuharice preuzima u Nadbiskupskoj svećeničkoj kući 9 godina, te u dva mandata (6godina) vrši službu kućne poglavarice. Godinu dana boravi kod brata svećenika njegujući bolesnu majku. Dužnost kuće poglavarice i voditeljice kućanskih poslova obavlja 5 godina u samostanu „Nazaret“ u Omišu. Sada je poglavarica  petu godinu u zajednici koja vodi kućanstvo i brine o rublju sjemenišnih pripravnika u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu.

S. M. Eduarda (Mara) Marić- Marić-„Pjevat ću ti Bože pjesmu novu, na harfi od deset žica svirat ću ti!“ (Ps 144, 9)

Rođena 4. 5. 1949. god. u Košutama-Trilj, otac Grgo, majka Anđa rođ. Krnjača.

Kratak životopis: U Družbu primljena 14. 8. 1964. god u Metković. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta pohađa četverogodišnji Glazbeni Institut za crkvenu glazbu Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu na kojem diplomira u zvanju orguljašice. Nekoliko mjeseci je na ispomoći u Nadbiskupskoj kući, jednu godinu vrši službu orguljašice u Ćilipima-Konavle, a jednu u Donjoj Lastvi-Boka Kotorska. U Kanadi, hrvatskoj katoličkoj misiji u Torontu , vodi crkveno pjevanje, katehizira, vrši službu sakristanke, obilazi Hrvate u Torontu i okolici  kroz vrijeme od 14. godina. Kroz to vrijeme u dva mandata (6 godina) vrši službu kućne poglavarice. Na povratku iz Kanade dolazi  „Nazaret“ u Omišu, te kroz 15 godina vrši službu orguljašice u župi, predaje vjeronauk i vodi brigu o urednosti župske crkve  i crkvenog rublja u župi „Sv. Mihovila“ u Omišu. U tom vremenu dva mandata (6 godina) vrši službu kućne predstojnice. Slijedećih 10 godina orguljašica, vjeroučiteljica i sakristanka je u župi u Vrgorcu. Prije 5 godina izabrana je za prvu savjetnicu u provincijalnom Vijeću, te je ujedno i zamjenica provincijalne glavarice i kućna predstojnica u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu. Istodobno je orguljašica u župi „Sv. Križa“ u Splitu i brine o urednosti crkve i crkvenog rublja.

S. M. Ferdinada (Nedjeljka) Barišić-„Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!“ (Iz 12, 5)

Rođena 7. 0. 1948. god. u Vidonjama-Metković, otac Stipe, majka Ana rođ. Glavinić.

Kratak životopis: U Družbu primljena  12. 7. 1964. Prije novicijata završava bolničku  školu sa zvanjem njegovateljice. Prvu godinu nakon položenih privremenih zavjeta  radi u Našoj zajednici u Budvi-B. Kotorska kao bolničarka u našem vrtiću i sakristanka u župskoj crkvi. Ostali  dio radnog  vijeka provodi kao njegovateljica u Domu za umirovljenike u Splitu (Balkanska-sada Vukovarska)  27 godina, nakon toga u domu umirovljenika na Zenti-Split u službi medicinske sestre 7 godina. Oko 20 godina pripada zajednici u samostanu „Sv. Ane“-Split. Zbog renoviranja istog samostana dolazi u zajednicu u Krilo-Jesenice 3 godine, a nakon toga živi u zajednici našeg samostana „Maloga Isusa“ Split-Bačvice do umirovljenja 2004. god. Dvije godine kasnije premještena je u naš samostan „Sv. Obitelji“-Dubrovnik, gdje se i sada nalazi 9 godina.

S. M. Flavija (Mara) Brstilo-„Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, i s kraja zemlje hvalu Njegovu“ (Iz 42, 10)

Rođena 30. 7. 1947. god u Medovdolcu-Imotski, otac Jure, majka Iva rođ. Brstilo.

Kratak životopis: U Družbu primljena 28. 8. 1963. god. u Dubrovnik. Pohađa i završava srednju medicinsku školu.  Nakon položenih prvih zavjeta nekoliko mjeseci radi u općoj bolnici u Titogradu (Podgorica-Crna Gora) u službi medicinske sestre, istu dužnost nastavlja obavljati u domu umirovljenika u Splitu-Balkanska (Vukovarska), a stanuje u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu godinu dana. Službu medicinske sestre obavlja slijedećih 5 godina  u državnoj ustanovi „Institut za nespecifične plućne bolesti“ na Prčanju-B. Kotorska. Dvije godine u Rimu studira pedagoške predmete. Ponovo dolazi na Prčanj na isto radno mjesto kao i prije odlaska na studij, te 4 godine radi kao glavna medicinska sestra. Slijedeće tri godine izabrana je za savjetnicu u  provincijalnom vijeću i tajnicu Provincije. Istodobno vodi crkveno pjevanje u župi Dugi Rat. Pet godina je katehistica u župnom vjeronauku i vodi crkveno pjevanje u Donjim Brelima. Za vrijeme Domovinskog rata, radi kao medicinska sestra na u splitskoj bolnici (Križine) na kirurškom odjelu 5 godina a stanuje u samostanu  „Sv. Josipa“ na Strožancu  Podstrana, kratko radila u dječjem vrtiću u našem samostanu -  kao ravnateljica. U dječjem vrtiću „Mali Isus“ u našoj zajednici u Košutama odgajateljica je 3 godine, te stječe uvjete za mirovinu. Na kratko dolazi u Sutivan, te na rehabilitaciju u generalnoj kući-Zagreb 2 godine te pomaže u kućanskim poslovima. U Cisti Velikoj boravi godinu i pol, pomažući u kućanskim poslovima. U Samostanu „Gospa Lurdska“ Donja Brela  zadnje tri godine vrši službu sakristanke u župnoj crkvi i vodi župski vjeronauk. Koncem prošle godine (2017) preuzima službu kućne poglavarice.

S. M. Humilitas (Pera) Midenjak-„Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna!“ (Ps. 98, 1)

Rođena1. 7. 1949. god, Otok- Sinj,  otac Blaž, majka Mara rođ. Katić.

Kratak životopis: U Družbu primljena 14. 8. 1967. god. Zagreb-Kraljevac. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta odlazi u Belgiju, 3 godine radi kao njegovateljica u Domu za starije i nemoćne osobe u Audregniesu, a 3 godine u Domu za starije i nemoćne osobe u Florensu (Belgija). Slijedećih 5 godina  u istoj službi radu u Domu za starije i nemoćne osobe u Essenu (Njemačka), zatim u Domu za starije i nemoćne osobe na Lovretu- Split do umirovljenja (35) godina, a boravi u samostanu  „Sv. Ane“ (Split), 17 godina, te zbog renoviranja istog samostana 4 god. živi u našem samostanu „S. Josipa“ na Šinama (Split) . Nakon obnovljene zgrade samostan „Sv. Ana“, nastavlja boravak u njemu (14 ) godina. Cijeli radni vijek ( 46 godina) njeguje bolesne i nemoćne osobe, jedno vrijeme u Inozemstvu, a drugo u Domovini. Sada je u našem samostanu „sv. Josipa“ na Šinama-Split, 4 godine  i pomaže prema zdravstvenoj mogućnosti u kućanskim i poslovima njege nemoćnih i bolesnih sestara godine.

S. M. Jakobina (Iva) Ćubelić-„Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, pjevaj Gospodinu sva zemljo!“ (Ps. 96, 1)

Rođena 13. 3. 1950. God, u Dobranjama- Imotski, otac Bože, majka Zorka rođ. Milardović.

Kratak životopis: U Družbu primljena 5. 9. 1966. god. Zagreb-Nova Ves.  Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta  5 godina radi u pletioni i pomaže u kućanskim poslovima u našem samostanu „Sv. Ivana Krstitelja“ u Samoboru. Istu djelatnost obavlja i u našem samostanu „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku u vremenu od 2 godine. Slijedeće dvije godine također u istom zaduženju  boravi u samostanu „Zvijezda mora“ Krilo-Jesenice. Godinu dana radi kao njegovateljica kod bolesnih i nemoćnih svećenika u svećeničkom Domu u Splitu, a pomaže i u kućanskim poslovima. Punih 40 godina radi kao njegovateljica i medicinska sestra u župskom Domu za  starije i nemoćne osobe u Essenu-Njemačka, uključujući i rad nakon umirovljenja.Tada je u službi dušobrižnice u dva Doma za starije i nemoćne osobe. U međuvremenu polaže srednju medicinsku školu , te je u tri mandata kućna poglavarica (10 godina). Povlačenjem sestara iz Doma u Essenu, prije nekoliko mjeseci (1. 3. 2018. god.), u samostanu u Dubrovniku preuzima kuharske poslove.

S. M. Laudes (Mira) Bosančić-„Pjevajte Gospodinu, hvalite ime Njegovo, navješćujte iz dana u dan spasenje Njegovo!“ (Ps. 96, 2)

Rođena 12. 1. 1947. god, u Dugopolju-Split, otac Stjepan, majka Dragica rođ. Perković.

Kratak životopis: U Družbu primljena 13. 7. 1966. god. Zagreb-Nova Ves. Nakon ploženih prvih zavjeta ostaje u samostanu “Antunovac“ i pohađa Katehetski Institut, a godinu dana kasnije nastavlja studij na prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu (nastavna grupa: matematika i nacrtna geometrija), prethodno diplomirala na Pedagoškoj akademiji grupu predmeta: matematika-fizika. Dio studija polaže kao izvanredni student, a kroz to vrijeme predaje 2 godine matematiku i fiziku u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji (odjel za redovnice) i vjeronauk u župi Podstrana u tri razreda, stanuje u samostanu „Sv. Ane“ u Splitu. Za polaganje diplomskog vraća se u Zagreb, a  nakon diplomiranja zamjenjuje sestru u junioratu u Metkoviću- župa sv. Nikole. Godinu dana radi  kao kurijalni bilježnik u Nadbiskupijskom Ordinarijatu. Slijedećih 6 godina (u dva mandata) savjetnica je u provincijalnom vijeću i tajnica Provincije. Po završetku mandata preuzima službu profesora matematike i fizike u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu 6 godina. Zamjenicu vrhovne glavarice Družbe i prve  savjetnice u vrhovnoj upravi, kao i službu kućne poglavarice u generalnoj kući, Naumovac-Zagreb vrši 6 godina. Kroz to vrijeme 4 godine predaje matematiku u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji Zagreb, razrednica je jednoj generaciji (4 godine), te 2 godine zamjenica Ravnatelja škole. Završetkom mandata u Vrhovnoj upravi preuzima službu profesora matematike, nekoliko godina i  fizike u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru, koja kasnije dobiva naziv Klasična gimnazija Ivana Pavla II., te ujedno vrši službu razrednice kroz 16 godina. Osim službe profesora u obje gimnazije vrši i službu satničara te uređuje raspored sati. U Zadru u župi „Sv. Josipa“ gdje je sestarska zajednica jedan mandat (3 godine) vrši službu kućne poglavarice i pomaže kod vođenja župskog zbora. U vremenu od 13 godina pomaže nepokretnom  ocu koji boravi u Domu za starije i nemoćne osobe u Zadru. Zadnjih 5 godina članica je naše zajednice na Bačvicama- Split, uređuje web stranicu Provincije.

S. M. Pulherija (Pava) Jukić-„Pjevajte Bogu našemu jer je sladak, svake hvale On je dostojan!“ (Ps. 147, 1)

Rođena  9. 10. 1949. God. u Otoku-Sinj, otac Ivan, majka Pera rođ. Čalo.

Kratak životopis: U Družbu primljena 15. 7. 1965.  Metkoviću. Glavna dužnost koju je do sada obavljala bila je u kuhinji, vođenje kućanstva. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta  godinu dana u našoj u zajednici u Pitomači pomaže u kućnoj radinosti. Nekoliko mjeseci u Crespanu-Italija (redovnička zajednica redovnika misionara scalabriniana) pomaže u kućanskim poslovima, a zatim dolazi u Loreto kod iste redovničke zajednice te kroz pet godina radi u kuhinji. Istu dužnost godinu dana obavlja u našem samostanu „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku, a slijedeće dvije godine u samostanu „Sv. Antuna“ u Perastu-B. Kotorska. Vođenje kuhinje nastavlja kroz dvije godine u samostanu „Nazaret“ u Omišu, a zatim 10 godina u našem samostanu „ Uznesenje BDM“ u Sutivanu – o. Brač.  U Nadbiskupskom malom sjemeništu u Splitu također u vođenju kuhinje radi 9 godine. U jednom mandatu obavlja istodobno i službu poglavarice u sestarskoj zajednici. Slijedećih 6 godina vodi kuhinjske poslove svećenicima u konkatedrali „Sv. Petra“ u Splitu. Ponovo dolazi u Nadbiskupsko malo sjemenište tri godine obavljajući istu dužnost, a ujedno i poglavarsku u toj sestarskoj zajednici. U naš samostan u Sutivanu dolazi ponovo za vođenje kuhinjskih poslova u trajanju od 6 godina. Sada  već petu godinu u Splitu-Nadbiskupa palača (Ordinarijat) svoju dužnost vrši u kuhinji.

S. M. Veneranda (Jela) Žižić- „Iz srca mi naviru riječi divne, pjesmu svoju ja Kralju pjevam, jezik mi je ko pisaljka hitra pisara!“

(Ps. 45, 2)                                                                                                                                                                                                         Rođena 21. 4. 1948. god. u Otoku-Sinj, otac Petar, majka Pera rođ. Sušić.

Kratak životopis: U Družbu primljena 20. 2. 1966. god. Zagreb-Kraljevac.  Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta 2 godina u našem samostanu U Vinkovcima obavlja poljodjelske poslove. Punih 11 godina u samostanu „Sv. Obitelji“ u Metkoviću radi u  samostanskom polju i pomaže u kućanskim poslovima. Slijedeće 3 godine u samostanskom vrtiću na Strožancu–Podstrana, radi kao odgajateljica i njegovateljica kod djece. Od 1983. god. u našem samostanu „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku (do sada 35 godina) radi kao njegovateljica kod šticenica spomenutog samostana.

S. M. Veronika (Zora) Majić-„Usne moje nek zapjevaju pohvalnu pjesmu, jer si me naučio pravilima svojim!“ (Ps 119, 171)

Rođena 9. 3.1948. god. u Drinovcima- Grude (BiH), otac Ivan, majka Anđa rođ. Vrdoljak. 

Kratak životopis: U Družbu primljena 5. 9. 1965. god.  Zagreb, nastavila u Varaždinu kod otaca kapucina godinu dana, do novicijata ponovo u Zagrebu. Nakon položenih prvih redovničkih zavjeta radi u bolnici u Titogradu 23 godine (Podgorica-Crna Gora). Istodobno pohađa domaćinsku školu i radi u bolničkoj kuhinji. Kasnije završava srednju medicinsku školu i dobiva radno mjesto na intezivnoj njezi u istoj bolnici. U samostanu „Sv. Obitelji“ u Dubrovniku kod naših štićenica u službi medicinske sestre radi 5 godina. U samostanu „Gospe Lurdske“ u Donjim Brelima boravi 9 godina.  Radi u dječjem vrtiću "Anđeo Čuvar",;obilazi bolesnike pružajući im medicinsku pomoć; kad je potrebno prati ih k lilječniku; obilazi siromašne i organizira ljude da im se pomogne; pomaže u svim poslovima u zajednici i župi. Službu kućne poglavarice preuzima u samostanu “Primorski Betlehem“ u Dobroti (Boka Kotorska- Crna Gora), obavlja sve kućanske poslove 11 godina. Sada je u sestarskoj zajednici na župi u Cisti Velikoj i vodi kućanstvo.

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve