Pastoral duhovnih zvanja

Pastoral duhovnih zvanja

Pastoral duhovnih zvanja u Družbi se uklapa u određene crkvene okolnosti i tvori dio redovitog pastorala kršćanske zajednice. To djelovanje je u službi Gospodina koji neprestano poziva i šalje, u službi Crkve kojoj trebaju duhovna zvanja i u službi mladeži koja ima pravo na pomoć pri izboru zvanja. Crkva je posrednica između Boga koji poziva i onih koji su pozvani da prihvate darove Duha Svetoga.

Naša Družba kroz pastoralno djelovanje sudjeluje u brizi za duhovna zvanja Crkve, a sve sestre smatraju brigu za podmladak Družbe svojom osobitom dužnošću. U promicanju redovničkih zvanja služe se prikladnim sredstvima, a osobito svjedočenjem sveta i krjeposna života, koji je najsnažniji poticaj mladima da prigrle redovnički život. (usp. Konstitucije Družbe čl. 9) 

„Blažena Djevica Marija, Majka našega Spasitelja, imala je hrabrosti prigrliti taj ideal, stavljajući svoju mladost i svoje oduševljenje u Božje ruke. Molimo ju neka svim mladima koji su na putu traženja svoga životnog poziva svojim zagovorom izmoli istu otvorenost srca, istu spremnost odgovoriti: 'Evo me' na Gospodinov poziv i s istom radošću pohitati na put (usp. Lk 1,39) naviještajući ga cijelom svijetu.“ (Papa Franjo)

Djevojko, nalaziš se na raskrsnici života, osjećaš Božji poziv u duši, nisi sigurna u odabiru životnog puta, dođi k nama. U redovničkoj zajednici sestara Služavki Maloga Isusa otkrij put malenosti i nasljedovanja Učitelja života Isusa Krista.  On čeka dar tvoga srca u službi onih zbog kojih je postao čovjekom i došao na svijet. Poput mnogih djevojaka koje su se predale njemu i služile mu u našoj Družbi kroz 126. godina, daruj mu i ti ljepotu svoga srca i ljubi ga svim srcem i svom dušom u našoj redovničkoj zajednici.
 

O Bože, zar si pozvao mene?

Tvoje usne moje rekoše ime.

Svoju lađu sada ostavljam žalu,

odsad idem kamo šalješ me Ti.

 

Galerija slika:

 

Pripravništvo

Formacija u Družbi sestara Služavki Maloga Isusa

Odgoj
Put do ostvarenja redovničkog poziva u Družbi sestara Služavki Maloga Isusa vodi kroz odgojna razdoblja Družbe: pripravništvo, koje čine kandidatura i postulatura, novicijat i juniorat i trajni odgoj. U tom razdoblju osoba se razvija u naravnoj i kršćanskoj zrelosti, raste u duhovnom životu i postupno otkriva i usvaja način života i djelovanja koji odgovara karizmi Družbe. Svrha je odgoja: rast ljudske osobe u njezinoj cjelovitosti, neprestanom slušanju Božjega poziva, u odgovaranju na njega i u trajnom usklađivanju s Božjom voljom.

Kandidatura

Kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. (1 Pt 1, 15.16)

Kandidatura je prvo razdoblje pripravništva, određeno vrijeme što ga djevojka koja želi postati članicom naše Družbe treba provesti u našoj zajednici prije nego bude primljena u postulaturu, a traje najmanje godinu dana, ovisno o dobi u kojoj pojedina djevojka odluči pristupiti našoj zajednici. U kandidaturu se primaju djevojke koje su navršile 14 godina života, u dobi od završene osmogodišnje/devetogodišnje škole, a mogu doći i starije djevojke do 30 godina života a one koje imaju više od 30 godina za njih se traži posebna dozvola od vrhovne uprave Družbe. Kod primanja djevojaka vodi se računa o njezinu psihičkom i tjelesnom zdravlju, te treba imati iskrenu želju da se posveti Bogu i velikodušno preda služenju bližnjemu u djelovanju naše redovničke obitelji.

Uz molbu za prijem u kandidaturu treba priložiti:

  • krsni list,
  • potvrdu o krizmi,
  • slobodni list,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju,
  • ispunjen određen upitni list
  • kratak životopis,
  • svjedodžbe o završenom školovanju,
  • za maloljetne djevojke pisani pristanak roditelja
  • pisanu preporuku župnika

Pripravnice u tom razdoblju usavršavaju poznavanje kršćanskog života, vježbaju se biti iskreno pobožne, u vladanju jednostavne i da se žrtvuju za drugoga. Upućuju se u sadržaj Bogu posvećenog života, upoznaju lik i djelo našeg Utemeljitelja sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera, te duh i povijest naše Družbe. Primaju pouku o raznim oblicima razmatranja, da se vježbaju u toj vrsti molitve. Privikavaju se na svjesno držanje reda i na jednostavno uljudno vladanje. Vježbaju se u raznim poslovima, i prema potrebi pohađaju škole sukladno vlastitim sposobnostima. Imaju  dnevni red prilagođen njihovoj dobi, gdje uz molitvu i rad imaju određeno vrijeme za odmor i rekreaciju.

Draga djevojko, ako želiš upoznati život u zajednici sestara Služavki Maloga Isusa, javi se na jednu od sljedećih adresa:

Sestre Služavke Malog Isusa
Samostan  Antunovac
Nova ves 55

ZAGREB
Tel. 01/ 46 66 716

smi.antunovac@gmail.com
 

Sestre Služavke Malog Isusa
Samostan sv. Ane
Milićeva 6

SPLIT
Tel.021/ 394 122

@ provincija.sestara.smi@gmail.com
 

Sestre Služavke Malog Isusa
Samostan Egipat
Bjelave 54

SARAJEVO

Tel. 00387/ 33 / 275 700
@ sestre.smi@bih.net.ba

 

Dođite i vidite! (Iv 1, 39)

Živio Mali Isus!

Uvijek u našim srcima!

 

Galerija slika:

 

Postulatura

Postulatura

Priprava na redovnički život jača je i produbljenija u završnom dijelu pripravništva, odnosno postulaturi. Sama riječ „postulatura“ dolazi od latinske riječi postulare što znači zahtijevati, tražiti. Postulatura je vrijeme u kojem postulantica traži da prihvati redovnički život Služavke Malog Isusa. Zapravo, to je neophodna etapa kao primjerena priprava za novicijat (drugi dio formacije), za vrijeme koje postulantica potvrđuje vlastitu odlučnost, da se obrati postupnim prijelazom od svjetovnog života na redovnički način života. Kroz to vrijeme postulanticu se uvodi u osobnu i zajedničku molitvu, sakramentalni život i spoznaju vlastitoga poziva za posvećeni život.

Cilj postulature je dovesti postulanticu do spoznaje o redovničkom životu i do takve duhovne, ljudske i afektivne zrelosti da bude sposobna preuzeti obveze redovničkog života. To je povoljno vrijeme da postulantica produbi duhovnost koju želi živjeti, te da teoretski i praktično upozna oblike djelovanja i služenja svojstvene našoj Družbi. Trajanje postulature je najmanje šest mjeseci.

Postulantice na putu rasta u vjeri i zvanju prati sestra odgojiteljica. U sestrinskom zajedništvu treba iskusiti konkretan način života sestre Služavke Maloga Isusa i otkriti   vlastite sposobnosti koje će s radošću ugraditi u poslanje Družbe. Sestra odgojiteljica upoznaje postulantice sa stvarnošću sadašnjeg svijeta obazirući se  ponajviše na življenje karizme Služavke Malog Isusa u danom trenutku, omogućavajući joj tako da donese pravilnu odluku o ulasku u novicijat.

Postulatura je posebno razdoblje u životu postulantice u kojem se privikava i na život u zajednici poštivajući sva pravila takvoga načina života. Vrijeme postulature postulantica provodi u zajedništvu sa sestrama, a sestre koje sačinjavaju odgojno sestrinstvo (sve zavjetovane sestre samostana) daju provincijskoj glavarici mišljenje o potrebnoj zrelosti za  pristupanje postulantice u novicijat.

Na kraju ovog formativnog puta postulantica je spremna poput blažene Djevice Marije velikodušno odgovoriti Gospodinu na poziv:
 

Postulatura

Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi! Lk 1, 38

 

Galerija slika:

 

Novicijat

Novicijat

Novicijat je vrijeme uvođenja u redovnički život s ciljem da sestra novakinja upozna bitne zahtjevnosti redovničkog života te da, u vidu postizavanja savršene ljubavi prema Bogu počne živjeti evanđeoske savjete čistoće, siromaštva i poslušnosti. Da bi postulantica mogla biti pripuštena u novicijat, treba biti tjelesno i duševno zdrava, sposobna živjeti s drugima, voljeti redovnički život i treba biti spremna ispunjavati uvijete predviđene našim Konstitucijama i  Crkvenim zakonikom.

Novicijat traje dvije godine, s tim da kanonska godina traje punih 12 mjeseci. Ovo je ujedno vrijeme temeljitog odgoja za redovnički život. Novakinja je pozvana da korjenito slijedi Krista: da upozna život i duh našeg oca Utemeljitelja. Također treba upoznati redovnički život koji se temelji na Konstitucijama i običajima naše Družbe.

Novicijat

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim: 
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga, 
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Ps 27, 4

 

Galerija slika:

 

Juniorat

Juniorat

Na polaganje prvih zavjeta novakinje se pripravljaju molitvom, euharistijskim životom i duhovnim vježbama (Konstitucije čl. 44). Nakon položenih prvih zavjeta sestre provode pet godina u junioratu koji završava polaganjem doživotnih zavjeta (Konstitucije čl. 45). Kroz cijelo vrijeme juniorata nastavlja se redovničko i apostolsko obrazovanje sestara (Konstitucije čl. 46). Sestre juniorke borave u većim zajednicama kako bi što dublje upoznale život naše Družbe. Neposredna duhovna priprava na doživotne zavjete traje mjesec dana(Usp. Konstitucije čl. 48).
 

Juniorat

 

Stoga ću je, evo primamiti, odvesti je u pustinju i njezinu progovorit' srcu.

Zaručit ću te sebi dovijeka;

zaručit ću te u pravdi i pravu, u nježnosti i u ljubavi;

zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Gospodina.

Hoš 2, 16. 21-22

 

Galerija slika:

 

Trajni odgoj

Trajni odgoj

„Neka redovnici svega života brižljivo nastavljaju svoj duhovni, znanstveni i praktični odgoj i obrazovanje.“ „Stoga dužnost je svake redovničke zajednice da planira i ostvaruje program prikladne permanentne formacije za svoje članove. Program koji neće težiti samo formaciji spoznaje, nego i cijele osobe, prvenstveno u njezinoj duhovnoj dimenziji, kako bi svaki redovnik mogao živjeti u svojoj punini vlastito posvećenje Bogu, u posebnom poslanju koje mu Crkva povjerava .“ (Papa Ivan Pavao II.) Kroz sve vrijeme poslije doživotnih zavjeta, sestra živi u fazi trajnog odgoja. To znači da treba steći mentalitet putnika u hodu prema željenom cilju koji Crkva u suvremenom svijetu zahtjeva.


Trajni odgoj

 

„Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem!

Pretječite jedni druge poštovanjem!

U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite.

U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi,

u molitvi postojani.“ (Rim 12, 10-12)

 

Galerija slika: