Razmatranja o Malenom Isusu

Služavka Maloga Isusa u školi betlehemske štalice

Razmatranja o Malenom Isusu za Dan duhovne obnove u Družbi koji se obilježava svakog 25. u mjesecu, preuzeta su iz 4. sveska „Razmatranja za svaki dan crkvene godine o svetom evanđelju Isusa Krista“ od O. Antuna Boissieu D. I., koje je od godine 1894. do 1897. preveo i izdao dr. Antun Bonaventura Jeglić, arhiđakon kaptola vrhbosanskoga, kome je otac Utemeljitelj - nadbiskup Josip Stadler povjerio duhovno vodstvo prvih sestara Služavki Maloga Isusa u Nadbiskupskoj ubožnici Maloga Isusa koja je bila smještena u Sarajevu u ulici Mjedenici.

U uvodu same knjige dr. Jeglić je napisao: „Nisam žalio truda, da svim ovim potrebama za duhovni život sestara doskočim. S toga ćete na kraju svakog sveska razne dodatke naći i to: ... za 25. dan svakoga mjeseca o Malenom Isusu“.

Razmatranje Malenom  Isusu za svaki mjesec kroz godinu su u PDF datoteci koju možete preuzeti.

Preuzmite dokument:

  Razmatranja o Malenom Isusu   (923.4 KB)
  Duhovnost - Sve