Imajte pred očima, kad za djecu i oko djece radite,

da presveti Mali Isus u toj djeci plače, zimu i žegu trpi,

bolesti i sve ostale nevolje podnosi,

pa ćete uvijek svoje dužnosti veselo i zdušno obavljati,

i vaša će misao uvijek biti

kod Presvetog malog Isusa u betlehemskoj štalici. 

Sluga Božji Josip Stadler

Briga za nejaku djecu i siročad je prvi i najstariji oblik apostolata Družbe. (usp. Konstitucije čl. 127).

Ovaj prvi i najstariji oblik apostolata Družbe danas sestre žive u jasilcama, dječjim vrtićima, kućama za djecu bez roditeljske skrbi i bolesnu djecu, te u različitim crkvenim i državnim ustanovama.

Prožete duhom Isusa Krista i duhom oca Utemeljitelja, sestre svjedoče djeci ljubav kojom ih naš Otac nebeski ljubi. (usp. Konstitucije čl. 130)

 

Galerija slika:

  Apostolat SSMI - Sve