Novicijat

Novicijat je vrijeme uvođenja u redovnički život s ciljem da sestra novakinja upozna bitne zahtjevnosti redovničkog života te da, u vidu postizavanja savršene ljubavi prema Bogu počne živjeti evanđeoske savjete čistoće, siromaštva i poslušnosti. Da bi postulantica mogla biti pripuštena u novicijat, treba biti tjelesno i duševno zdrava, sposobna živjeti s drugima, voljeti redovnički život i treba biti spremna ispunjavati uvijete predviđene našim Konstitucijama i  Crkvenim zakonikom.

Novicijat traje dvije godine, s tim da kanonska godina traje punih 12 mjeseci. Ovo je ujedno vrijeme temeljitog odgoja za redovnički život. Novakinja je pozvana da korjenito slijedi Krista: da upozna život i duh našeg oca Utemeljitelja. Također treba upoznati redovnički život koji se temelji na Konstitucijama i običajima naše Družbe.

Novicijat

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim: 
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga, 
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Ps 27, 4

 

Galerija slika:

  Formacija SSMI - Sve