Trajni odgoj

„Neka redovnici svega života brižljivo nastavljaju svoj duhovni, znanstveni i praktični odgoj i obrazovanje.“ „Stoga dužnost je svake redovničke zajednice da planira i ostvaruje program prikladne permanentne formacije za svoje članove. Program koji neće težiti samo formaciji spoznaje, nego i cijele osobe, prvenstveno u njezinoj duhovnoj dimenziji, kako bi svaki redovnik mogao živjeti u svojoj punini vlastito posvećenje Bogu, u posebnom poslanju koje mu Crkva povjerava .“ (Papa Ivan Pavao II.) Kroz sve vrijeme poslije doživotnih zavjeta, sestra živi u fazi trajnog odgoja. To znači da treba steći mentalitet putnika u hodu prema željenom cilju koji Crkva u suvremenom svijetu zahtjeva.


Trajni odgoj

 

„Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem!

Pretječite jedni druge poštovanjem!

U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite.

U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi,

u molitvi postojani.“ (Rim 12, 10-12)

 

Galerija slika:

  Formacija SSMI - Sve