Naš je redovnički život posvećen djelima apostolata; zato apostolsko djelovanje spada u samu narav naše Družbe. Sve svoje sposobnosti posvećujemo rastu i širenju Kraljevstva Božjega.  (Konstitucije čl. 6)

Vođena ovim duhom, Družba prihvaća i apostolat u crkvenim ustanovama u Domovini i izvan njezinih granica, imajući uvijek u vidu da na svakom mjestu vrši povjereno joj poslanje. 

  Apostolat SSMI - Sve