Misionarsko služenje

Misionarsko služenje

Družba sudjeluje u evangelizaciji onih naroda kojima evanđelje nije još navješteno. Radi toga u Družbi, među sestrama i pripravnicama gaji se misionarski duh. Sestrama koje osjete misionarsko zvanje Družba će omogućiti djelovanje u misijskim područjima. (Usp. Konstitucije čl. 138.)

Sestre Služavke Maloga Isusa su svoje prvo misijsko poslanje ad gentes ostvarile u Ruandi - Afrika. Sestre su djelovale u toj siromašnoj zemlji od 1988. do 1994. godine. Pružale su pomoć djeci, bolesnicima i obiteljima. Početkom rata u Ruansi 1994.g., sestre su Božjom providnošću spašene i u zadnji čas uspjele napustiti tu zemlju.

Sestre Služavke Maloga Isusa  početkom 2014. godine odlaze ponovno u misije ad gentes na Haiti. U toj siromašnoj zemlji pružaju pomoć siromašnoj djeci i obiteljima koje su teško stradale od razornog potresa koji je pogodio tu zemlju godine 2010. 

 

Galerija slika:

 

Djelovanje u crkvenim ustanovama

Naš je redovnički život posvećen djelima apostolata; zato apostolsko djelovanje spada u samu narav naše Družbe. Sve svoje sposobnosti posvećujemo rastu i širenju Kraljevstva Božjega.  (Konstitucije čl. 6)

Vođena ovim duhom, Družba prihvaća i apostolat u crkvenim ustanovama u Domovini i izvan njezinih granica, imajući uvijek u vidu da na svakom mjestu vrši povjereno joj poslanje. 

 

Pastoralni rad

Uz izvorno karizmatsko poslanje, Družba prihvaća i suradnju u pastoralnom radu na župama i u misijskim područjima.  (usp. Konstitucije čl. 3)

Sestre na župama preuzimaju ova područja apostolata: katehizaciju, vođenje crkvenoga pjevanja, te različite oblike karitativnoga djelovanja prema svrsi Družbe. (Konstitucije čl. 133.)

U svim oblicima pastoralnog rada sestre vrše veliko crkveno poslanje, zato nastoje razumjeti potrebe župe i nesebičnom požrtvovnošću služiti rastu kraljevstva Božjega.

 

Galerija slika:

 

U službi bolesnih

Sestre Služavke Maloga Isusa prožete duhom Isusa Krista svjedoče ljubav kojom ih Otac nebeski ljubi te po primjeru oca Utemeljitelja sluge Božjega Josipa Stadlera služe starijim, bolesnim osobama i bolesnoj djeci. (Usp. Konst. čl. 130.)

Uz izvornu karizmu Družbe, sestre njeguju bolesnike u domovima ili bolnicama, pomažu i zbrinjavaju osobe s teškoćama u razvoju i s posebnim potrebama, pružaju pomoć siromašnima, osamljenima, nemoćnima i starim osobama, te onima koje su podložne raznim ovisnostima. (Usp. Direktorij Družbe čl. 7)

U domovima starih i nemoćnih sestre uz potrebnu njegu, nastoje ostvariti ozračje vedre sredine, kako bi se odstranila dosada i osjećaj zapuštenosti, te da bolesnici što više osjete toplinu doma. (Usp. Konstitucije čl. 131)

Prema riječima oca Utemeljitelja, sestre „k trima uobičajenim zavjetima pridružuju i četvrti zavjet, naime, da cijeli život svoj hoće žrtvovati za siromahe“. (Direktorij, čl.6.)

Vrata naših samostana uvijek su otvorena bijednima i siromašnima. (usp. Konstitucije čl. 127.)

 

Galerija slika:

 

Odgoj djece

Imajte pred očima, kad za djecu i oko djece radite,

da presveti Mali Isus u toj djeci plače, zimu i žegu trpi,

bolesti i sve ostale nevolje podnosi,

pa ćete uvijek svoje dužnosti veselo i zdušno obavljati,

i vaša će misao uvijek biti

kod Presvetog malog Isusa u betlehemskoj štalici. 

Sluga Božji Josip Stadler

Briga za nejaku djecu i siročad je prvi i najstariji oblik apostolata Družbe. (usp. Konstitucije čl. 127).

Ovaj prvi i najstariji oblik apostolata Družbe danas sestre žive u jasilcama, dječjim vrtićima, kućama za djecu bez roditeljske skrbi i bolesnu djecu, te u različitim crkvenim i državnim ustanovama.

Prožete duhom Isusa Krista i duhom oca Utemeljitelja, sestre svjedoče djeci ljubav kojom ih naš Otac nebeski ljubi. (usp. Konstitucije čl. 130)

 

Galerija slika:

 

Izvorna karizma Družbe

Izvorna karizma Družbe

Kad je Bog htio pokazati svijetu da ga neizmjerno ljubi, onda nije našao ništa tako nježno kao maleno djetešce. I tako je Bog ljubio ovaj svijet da je za njega svoga Sina dao, a Sin je tu ljubav pokazao time što je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, postavši djetešce od Blažene Djevice Marije. Kao Služavkama Maloga Isusa pristoji se da upravo gorite od ljubavi prema njemu. Sluga Božji Josip Stadler

Ljubav prema Bogu je naše osnovno raspoloženje i po njoj služimo nejakoj i zapuštenoj siročadi, nevoljnicima i patnicima. U njima gledamo Maloga Isusa koji je radi nas bio malen i koji je za nas trpio. U tom služenju slijedimo primjer Presvete Djevice Marije. (Konstitucije Družbe čl. 2)

Družba sestara Služavki Maloga Isusa zauzima se u izgradnji i rastu cijeloga Otajstvenoga Tijela Kristova te sudjeluje u životu i poslanju mjesnih Crkava: molitvom, djelima pokore, djelotvornom ljubavlju i primjerom vlastitoga života. Stoga je svrha Družbe i zadaća svih njezinih članica, da po karizmi služenja koju primamo od Duha Svetoga po Isusovu primjeru služimo najmanjoj braći: nejakoj siročadi, zapuštenoj djeci, zaboravljenim starcima, bolesnicima i siromasima. (Konstitucije Družbe čl. 3)

 

Galerija slika: