Sarajevska provincija

Sarajevska provincija

Sjedište provincijske uprave
sestara Služavki Maloga Isusa
Samostan Egipat
Bjelave 54
BiH - 71 000 SARAJEVO
Tel.: ++387/33/225 011
Fax: ++387/33/225 005
E-mail: prov.up@bih.net.ba
Web: www.ssmi.hr/sarajevo

Tajništvo provincije
Tel.: ++387/33/225 011
Fax: ++387/33/225 005
E-mail: prov.up@bih.net.ba

Provincijska glavarica
E-mail: provincijalat.smi@bih.net.ba

Provincijska uprava
s. M. Ana Marija Kesten,
provincijska glavarica

s. M. Kata Zadro
zamjenica i savjetnica

s. M. Ljilja Marinčić,
tajnica provincije i savjetnica

s. M. Marinela Zeko,
savjetnica

s. M. Jadranka Lacić,
savjetnica

s. M. Admirata Lučić,
provincijska ekonoma

Sestre Služavke Maloga Isusa
Samostan Egipat
Bjelave 54
BiH – 71 000 SARAJEVO

Tel.: ++387/33/275 700
Fax: ++387/33/275 701

BiH – 71 000 SARAJEVO
Bjelave 54

Tel.: ++387/33/275 743
E-mail:pripravnice.smi@gmail.com

BiH – 71 250 KISELJAK
Gromiljak

Tel.:  ++387/30/872 247
Faks: ++387/30/872 248
E-mail: kuca.navjestenja@tel.net.ba
E-mail: PMI: pmi.gromiljak@gmail.com
E mail: Duhovni centar: duhovni.susreti@gmail.com

BiH – 72 250 VITEZ
Obiteljski centar Sveti Rafael
Stjepana Radića b.b.

Tel.:  ++387/30/718 550
Faks: ++387/30/718 552
E-mail: sv.rafael.smi@tel.net.ba

BiH – 72 250 VITEZ
Gaj Josipa Stadlera 1

Tel.: ++387/30/718 620
Fax: ++387/30/718 622
E-mail: ssmi.dsj@tel.net.ba
E-mail: domsvjosip.smi@tel.net.ba

BiH – 74 484 GAREVAC
Čardak

Tel: ++387/53/874 153
E-mail: sestre.cardak@gmail.com

BiH – 74 000 DOBOJ
Vidovdanska 12

Tel.: ++387/53/241 215
E-mail: sestre.smidoboj@gmail.com

SESTRINSKA ZAJEDNICA

  • s. M. Vladislava Blažević – predstojnica samostana
  • s. M. Svjetlana Leko
  • s. M. Simoneta Lovrić

BiH – 88 390 NEUM
Stepinčeva 10

Tel./faks: ++387/36/880 247
E-mail: sestre.smi.neum@gmail.com

BiH – 71 000 SARAJEVO
Kaptol 7

Tel.: ++387/33/225 499 - sestre
       ++387/33/208 878 - centrala
E-mail: smi.nadbiskupija@gmail.com

Zajednica sestara  

Vrhbosanska Bogoslovija 
Josipa Stadlera 5 
BiH – 71000 Sarajevo
Telefonska centrala: 033/584-060 ili 033/584-061

BiH – 71 000 SARAJEVO
Pehlivanuša 9

Tel.:  ++387/33/551 050
Faks: ++387/33/551 057
E-mail: emanuelaj1971@gmail.com

BiH – 88 440 PROZOR
Župni ured Prozor

Tel.: ++387/36/771 024 - sestre
        ++387/36/771 023 - župa
E-mail: sestre.smiprozor@gmail.com

BiH – 88 000 MOSTAR
Kneza M. Viševića Humskog 21 c

Tel.: ++387/36/323 320 - sestre
        ++387/36/327 534 - centrala
E-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

BiH – 74 250 MAGLAJ
I. Smailagića bb

Tel.: ++387/32/961 131

HR – 35 000 SLAVONSKI BROD
Vinogorska 69 a

Tel./faks: ++385/35/465 465
E-mail: sestre.sluzavke.malog.isusa@sb.t-com.hr

Stadlerov Centar

Rasadnička 9 

Tel. ++385 35 409 793
Tel./faks: ++385 35 465 465
E-mail: sestre.sluzavke.malog.isusa@sb.t-com.hr
HR – 35000 Sl. Brod

HR – 33 522 VOĆIN
Ulica Prebenda 75

Tel.: ++385/33/565 076
E-mail: smi.vocin@gmail.com

HR – 10 000 ZAGREB
Črešnjevec 50

Tel./faks: ++385/1/244 5765
E-mail: sestre.smiremete@gmail.com

Caritasaltenheim Sant Hedwig
Adalbert Stifter Str. 56
D – 82 538 GERETSRIED

Tel.:  ++49/8171/317 33 - sestre
         ++49/8171/386 180 - dom
Faks: ++49/8171/386 182 7
E-mail: Sluzavke-Malog-Isusa@t-online.de

HAITI
Misijska postaja

 

Pošaljite nam poruku ili upit

*
*
*
* Polja označena zvjezdicom su obavezna