Splitska provincija

Splitska provincija

21 000 SPLIT
Sestre Služavke Malog Isusa
Samostan sv. Ane
Milićeva 6

Tel.: 021/ 394 122
Tel./fax: 021/ 394 999
 

Provincijska uprava
Tel: 021/ 317 748  (tajništvo)
E-mail: provincija.sestara.smi@gmail.com

Tel: 021/ 317 749  (provincijska glavarica)
E-mail: provincijalat@gmail.com
Web. www.ssmi.hr/split

s. M. Terezija Pervan, provincijska glavarica 
s. M. Marcela Žolo, I. savjetnica i zamjenica provincijske glavarice
s. M. Anemarie Radan, II. savjetnica
s. M. Marina Grmoja, III. savjetnica
s. M. Brigita Rojnica, IV. savjetnica
s. M. Maneta Mijoč, tajnica provincije
s. M. Salutarija Đula, ekonoma provincije

21 000 SPLIT
Poljana kneza Trpimira 7, p.p. 328

Tel.: 021/ 407 559 - kuhinja
Tel.: 021/ 407 580 - dnevni boravak

21 000 SPLIT
Zrinsko-frankopanska 19

Tel.: 021/ 273 020 - centrala
Tel.: 021/ 273 022 - kuhinja

21 000 SPLIT
Zrinsko-frankopanska 19

Tel.: 021/ 323 425 - kuhinja
Tel.: 021/ 323 420 - sestre

21 000 SPLIT
Zrinsko-frankopanska 14

Tel.: 021/406 956 - predstojnica
021/406 950 - sestre
021/ 406 915 - kuhinja

21 322 DONJA BRELA
Stjepana Radića 137

Tel: 021/ 618 600 – sestre
Tel./fax:  618 799 – dječji vrtić
E-mail: brela.ssmi@net.hr

21 244 CISTA VELIKA
Don Rade Rilova 2

Tel: 021/ 726 022
E-mail: pera.tadic@st.t-com.hr (s.V.Tadić)

20 000 DUBROVNIK
Liechtensteinov put 20

Tel.: 020/ 332 572
Tel./fax.: 020/ 332 859 -  predstojnica
Tel.: 020/ 332 569 - automat kod starica
E-mail: samostan.sv.obitelji@du.t-com.hr

21 204 DUGOPOLJE
Don Špira Vukovića 12

Tel.: 021/ 655 451

21 214 KAŠTEL KAMBELOVAC
Don Klementina Tadina 17

Tel.: 021/ 220 517 – sestre
Tel./fax.: 021/ 262 152 – dječji vrtić

E-mail: maralisnic@gmail.com  (s. M. Lišnić)
marina.grmoja@st.t-com.hr (s. M. Grmoja)
krististina@gmail.com (s. K. Španjić)

21 314 KRILO JESENICE
Put sv. Nikole 41

Tel.: 021/ 873 162

20 207 MLINI, Mandaljena
Čelopeci, Na Rijeci 13

Tel.: 020/ 487 042
Fax.: 020/ 487 517

20 350 METKOVIĆ
Tina Ujevića 8

Tel.:  020/ 681 539
Fax.: 020/ 680 230
E-mail: sestre.sluzavke.malog.isusa@du.t-com.hr

21 310 OMIŠ
Vangrad 5

Tel.:  021/ 861 051
Fax.: 021/ 861 899
E-mail: cs.nazaret@gmail.com

20 355 OPUZEN
Stjepana Radića 19

Tel.: 020/ 671 644

21 412 PUČIŠĆA
Otok Brač
Fra Jeronima Mihaića 1

Tel.: 021/ 633 191
E-mail: danci.mihic@gmail.com (s. D. Mihić)
apolonija.putnik@gmail.com (s. A. Putnik)

21 210 SOLIN
Kuća novicijata
Kralja Zvonimira 53

Tel./fax.: 021/ 211 229
Tel./fax.: 021/ 210 275
E-mail: samostan.sv.rafaela@gmail.com

21 250 ŠESTANOVAC
Dr. Franje Tuđmana 59

Tel.: 021/ 721 021
E-mail: samostan.sestara.služavki.malog.isusa4@st.t-com.hr

21 240 TRILJ
Košute 186E

Tel.: 021/ 831 305 - sestre
Tel./fax.: 021/ 832 570 - dječji vrtić
E-mail: samostan.s.i.i.m@gmail.com

21 211 VRANJIC
Dom don Frane Bulića 45

Tel.: 021/ 247 107

21 276 VRGORAC
Fra Andrije Kačića Miošića 3

Tel.:  021/ 674 420
Fax.: 021/ 675 031
E-mail: dom.imakulate.vrgorac@gmail.com

s. M. Zdravka Petrović
Župna kuća br. 2
52 234 PLOMIN

Tel.: 052/ 863 472

CG -85 330 KOTOR
Dobrota 239

Tel.: 00/382/32/333 412

Hafenstr. 116A
D –  45 356 ESSEN

Tel.:  00/49/201/347 360 - sestre
Fax.: 00/49/201/8755 553 - sestre
Tel.:  00/49/201/346 494 - župa
Fax.: 00/49/201/ 333 094
E-mail: fanita.jukic@arcor.de

Petite Place 1
B - 7382 AUDREGNIES

Tel.: 00/32/65/450 700 - ustanova
Tel.: 00/32/65/ 430 858 - sestre
Fax.: 00/32/65/450 844
Tel.: 00/32/65/ 450 835 - s. Rahela
Tel.: 00/32/65/ 450 823 - predstojnica
E-mail: silvijacerlek@gmail.com

Via Filippo Corridoni 27
I – 00046 GROTTAFERRATA

Tel.: 00/39/06/943 155 60
00/39/377 484 13 06
E-mail: smigrotta@gmail.com

21 000 SPLIT
Stadlerova 1 A, Šine

Tel.: 021/ 325 122
E-mail: s. Lenarda.mateljan@gmail.com

21 403 SUTIVAN – Otok Brač
Sunčana 3

Tel.: 021/ 638 122
Fax.: 021/ 638 499
E-mail: samostan.marijina.uznesenja@gmail.com

21000 Split
Jure Kaštela 20
Tel 021/ 571-327
E-mail: Sl.m.Isusa.bacvice@gmail.com

 

Pošaljite nam poruku ili upit

*
*
*
* Polja označena zvjezdicom su obavezna