Novi Adresar Družbe sestara Služavki Maloga Isusa Petak, 15. 1. 2021.

U prigodi proslave 130. obljetnice Družbe Vrhovna uprava je tiskala i novi adresar Družbe.


Izdaje: Vrhovna uprava Družbe sestara Služavki Maloga Isusa 

Odgovara: s. M. Marija Banić

Pripremio. Marinko Nikolić

  Naša izdanja - Sve