U službi Malog Isusa Subota, 20. 7. 2013.

 

VRHOVNA UPRAVA DRUŽBE SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA

Zagreb, Naumovac 12

Odgovara

  • s. M. Radoslava Radek, vrhovna glavarica
  • Glavna urednica, s. M. Ana Marija Kesten

Uredničko vijeće:

  • s. M. Petra Marjanović
  • s. M. Ljilja Marinčić
  • s. M. Jelena Marević

Omotnica: O. Berberović, akademski slikar

Tisak: „Naša djeca“, tiskara d.d., Zagreb

Naklada: 200 primjeraka

Preuzmite dokument:

Vjesnik družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Broj 2/370, lipanj, 2013., godina – LVIII.)   (1.4 MB)
  Naša izdanja - Sve