U službi Malog Isusa Utorak, 24. 12. 2013.

 

VRHOVNA UPRAVA DRUŽBE SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA

Zagreb, Naumovac 12

Odgovara s. M. Radoslava Radek, vrhovna glavarica

Glavna urednica s. M. Ana Marija Kesten

Uredničko vijeće:

  • s. M. Petra Marjanović
  • s. M. Ljilja Marinčić
  • s. M. Jelena Marević

Omotnica: O. Berberović, akademski slikar

Tisak: „Naša djeca“, tiskara d.d., Zagreb

Naklada: 200 primjeraka

Preuzmite dokument:

Vjesnik družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Broj 4/372, prosinac 2013., godina – LVIII.)   (1.6 MB)
  Naša izdanja - Sve