Vjesnik Družbe “U službi Maloga Isusa” 2/2022. Subota, 25. 6. 2022.

Riječ urednice

Živio Mali Isus!
Drage sestre!

Nalazimo se u Duhovskom vremenu i mjesecu Srca Isusova u kojem
se nižu mnogi važni blagdani i svetkovine. Promišljajući o djelovanju
Duha Svetoga u našem životu, životu Crkve i društva uopće, zaključak
je isti kao i u ono vrijeme: Premalo vremena posvećujemo Onome po

kojem sve živi i bez kojega nema života ni za čovjeka, ni za sve stvo-
reno. Dok ničega nije bilo, „Duh Božji lebdio je nad vodama“. (Post

1,1-2) I tako je život nastajao.
I u ovom vremenu On blagoslivlja „vode“ i tim životvornim vodama
ostvaruje život u nama, ali i u svemu što živi, jer bez Duha Božjega
nema života.

Čovjek i danas postavlja mnoga pitanja (Kako? Zašto? Kamo?), a za-
boravlja onoga Boga za koga Pavao u govoru izrečenom na Areopagu

kaže Atenjanima: „Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje,

nađoh i žrtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu. Što dakle ne poznaje-
te, a štujete, to vam ja navješćujem.“ (Dj 17,22-31)

Mislim da i danas treba više govoriti o tom nepoznatom Bogu, a nada-
sve Njemu se utjecati da pohodi duše vjernika ... višnjom milosti, jer

On je tješitelj – Ti nazivaš se Tješitelj i ... pomazanje duhovno, jer On
puni usta besjedom, On pali svjetlo u srcu i nadahnjuje dušu ljubavlju i
u nemoćima tjelesnim – krijepi nas bez prestanka.
Sveta Margareta Alacoque potiče i na pobožnost Srcu Isusovu i kaže:
„Dosta je da ljudi upoznaju ovu pobožnost i ostave Božanskom Srcu

brigu da ono svojom milošću i pomazanjem privuče sebi ljudska sr-
ca.“

Dok nas pohađaju bolesti, ranjavanja svake vrste, pošasti, nevreme-
na, ne zaboravimo Ljubav, ne zaboravimo na Životvorca.

Ta On je Otac ubogih koji su osiromašeni, i na duhovnom i materijal-
nom području djelitelj je dara svih, prosvjetljuje srce i pokazuje put i
ispunjava milinom kako bismo svakodnevno umirući sebi, donijeli
obilne plodove dobra.
Doista, bez Njega čovjek je bez ičega i luta na svakom području jer je
zaboravio konstantu života i deficitiran je plodovima Duha.

Isus nas po Duhu oslobađa, čisti, pere, kupa od svih prljavština, napa-
ja novim životom, oblači u novo ruho, daje novi život. Po svojim služ-
benicima kojima dahne taj dah reče: „Primite Duha Svetoga, kojima

otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im.“
(Iv 20,22-23)

Zahvaljujmo Ocu koji nam po svome Sinu dade svoga Duha koji mek-
ša našu tvrdoću, kida našu oholost, ljubomoru i zavist, hladnoću pre-
tvara u toplinu odnosa, u usta stavlja milinu riječi koje izlaze iz Nje-
govih usta i upravlja naše noge na put mira.

Dajmo slavu Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu, sa tješiteljem Presve-
tim, sad i uvijeke.

Želim plodan hod u Duhu. Neka nam On „Na poljanama zelenim daje
odmora. Na vrutke tihane vodi i krijepi duše naše." (Usp. ps 23,2-3.)
Boravimo u Presvetom Srcu Isusovu napajajući svoje duše na Izvoru
žive vode čistom ljubavlju u ovim ljetnim mjesecima.

S. M. Mirjam Dedić

Preuzmite dokument:

Vjesnik 2 2022   (3.47 MB)
  Naša izdanja - Sve