Nova uprava Zagrebačke provincije Presv. srca Isusova i Marijina

Nova provincijska uprava Zagrebačke provincije Presvetog Srca Isusova i Marijina

Družbe sestara Služavki Maloga Isusa

Na XVI. redovitom provincijskim kapitulu Zagrebačke provincije Presvetog Srca Isusova i Marijina, Družbe sestara Služavki Maloga Isusa koji je održan od 16. do 19. lipnja 2019. u Provincijskoj kući u Zagrebu, Nova ves 55, izabrana je nova Provincijska uprava kako slijedi:

s. M. Petra Marjanović, provincijska glavarica

s. M. Beatis Čajko, prva savjetnica i zamjenica provincijske glavarice

s. M. Leonida Koch, druga savjetnica

s. M. Emanuela Pečnik, treća savjetnica

s. M. Nikoleta Košćak, četvrta savjetnica

  Provincijski kapituli - Sve