Završen XVI. Provincijski Kapitul

U duhovnom centru „Djeteta Isusa“ u Livnu- Žabljak, slavio se XVI. Provincijski Kapitul, koji je počeo 1. VII. a završio 6. VII. pod predsjedanjem vrhovne glavarice s. M. Marije Banić, na temu "Ponovno krenuti od Krista".

Kapitul je imao dva dijela, prvi izborni, drugi radni. Izbornom dijelu prethodila je duhovna obnova koju je predvodio fra Andrija Bilokapić, provincijala Male Braće provincije sv. Jeronima iz Zadra.  Prije samih izbora formirana su radna tijela koje su sačinjavale s. M. Mirjam Mirčeta, s. Terezija Pervan, skrutatorice; s. M. Laudes Bosančić, tajnica kapitula i s. Dolores Brkić, zapisničarka. S. Laudes  pomagala je s. Marcela Žolo, a s. Dolores sestre:s. M.  Lucija Jaganjac, s. M. Marina Mužinić i s. Rebeka Batarelo. Izvještaje su iznosile s. M. Anamarie Radan, provincijska glavarica, s. M. Zorka Radan, provincijska ekonoma, te pročelnice vi jeća: s. M. Jelena Marević, s. M.  Dolores Brkić, s. M. Sandra Midenjak, a izvještaj s. M. Manete Mijoč čitala je s. M. Marcela Žolo. Za provincijsku upravu izabrane su sestre: s. M. Terezija Pervan, provincijska glavarica, s. M. Marcela Žolo I. savjetnica i zamjenica provincijske glavarice, s. M. Anemarie Radan, II. savjetnica, s. M. Martina Grmoja III. savjetnica i s. M. Brigita Rojnica IV. savjetnica. Zahvalu za rad prošle Uprave Provincije i čestitku novoizabranoj u ime sestara kapitularki izgovorila je s. M Dolores Brkić, podijelivši svakoj od njih po jednu ružu. Službu skrutatorice od s. M. Terezije preuzela je s. M. Karmen Žuljević.

Drugi dio- radni- uključio je referate, diskusiju, donošenje zaključaka, kao i potvrđivanje provincijskog satauta.  Određene su sestre koje će pratiti diskusiju sestara i predlagati zaključke. To su: s. M. Mariangela Majić, s. M. Vesna Mateljan, s. M. Martina Grmoja, s. M. Jelena Marević, s. M. Brigita Rojnica, s. M. Mirta Lišnić, i s. Fanita Jukić. Za „Glas kapitula zadužene su sestre: s. M. Marina Žuljević, s. M. Marijana Cvitanović, s. M. Rebeka Batarelo, s. M. Daniela Mihić i s. M. Jelena Marević. Referat kojeg je pripremila s. M. Petra Šakić, čitala je s. M. Martina Grmoja. Drugi referat – rezultat ankete pripremila je i izlagala s. M. Anemarie Radan. Za diskusiju predviđen je bio i prijedlog kojeg su dale sestre do 60 godina starosti o prioritetu i budućnosti naših redovničkih zajednica. Nakon izvršene analize i danih prijedloga doneseni su zaključci, koji će sestrama biti prezentirani u Odlukama kapitula. Prije otpjevanog „Tebe Boga hvalimo“ provincijska glavarica s. M. Terezija Pervan zahvalila je sestrama , č. Majci i prošloj provincijskoj Upravi. Vrhovna glavarica s. M. Marija Banić proglasila je XVI. redoviti provincijski kapitul zatvorenim. Snimljena je  zajednička fotografiija.

Za vrijeme Kapitula sv. Misu predslavio je franjevac fra Tvrtko Vrdoljak, koji je svakog dana imao nekoliko pobudnih misli, kratko sročenih i duboko poučnih. Kapitul je  objedinjen sa zajedničkom večerom, nakon koje je slijedio razlaz.

s. M. L. B.

  Provincijski kapituli - Sve