Odgoj djece

Imajte pred očima, kad za djecu i oko djece radite, da presveti Mali Isus u toj djeci plače, zimu i žegu trpi, bolesti i sve ostale nevolje podnosi, pa ćete uvijek svoje dužnosti veselo i zdušno obavljati, i vaša će misao uvijek biti kod Presvetog maloga Isusa u betlehemskoj štalici.

Sluga Božji Josip Stadler
 

Briga za nejaku djecu i siročad je prvi i najstariji oblik apostolata Družbe. (usp. Konstitucije čl. 127.). Ovaj prvi i najstariji oblik apostolata Družbe sestre danas žive u vlastitim dječjim vrtićima, jaslicama, ustanovama za djecu bez roditeljske skrbi i za bolesnu djecu i u različitim crkvenim i državnim ustanovama.

 

Galerija slika:

  Apostolat SSMI - Sve