Jerihonsko bdijenje u Družbi sestara Služavki Maloga Isusa

Prema želji vrhovne glavarice s. Marije Banić, u Družbi sestara Služavki Maloga Isusa održat će se Jerihonsko bdijenje u vremenu od 10. do 17. travnja 2019.g.

Nakana Jerihonskog bdijenja je za potrebe Družbe, obnovu duha u Družbi i molitva za nova duhovna zvanja u Družbi.

U Sarajevskoj provinciji klanjanje će započeti 10. travnja s početkom u 9 sati i trajati do 12. travnja do 9 sati.

U Zagrebačkoj provinciji klanjanje će započeti  12. travnja od 9 sati i trajati do 14. travnja do 9 sati.

U Splitskoj provinciji klanjanje će započeti 14. travnja u 9 sati i trajati  do 17. travnja 2019. do 9 sati.

Za vrijeme klanjanja svaka sestra će izmoliti Litanije Imena Isusova, Križni put i Krunicu milosrdnog Isusa.

Klanjanje će završiti himnom „Tebe Boga hvalimo“.

 

Što je Jerihonsko bdijenje?

Jerihonsko bdijenje je skraćeni naziv za bdjenje, molitvu i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, uz molitvu krunice, čitanje sv. Pisma koje traje sedam dana i sedam noći.

Što je Jerihon?

U vrijeme Mojsija i Jošue Jerihon je bio grad opasan debelim zidovima, prava  tvrđava. Izraelci su na putu u Obećanu zemlju dolazili iz pustinje, bez ikakvog iskustva o tome kako osvojiti tako utvrđeni grad. Pred gradom su se zaustavili zbunjeni. Gospodin im je tada rekao što treba učiniti. Savjet koji su dobili može zbuniti sve vojne stratege.  Za vrijeme šest dana trebaju obilaziti oko grada ratnici Izraelci, bez oružja, sa sedam svećenika koji će na ramenima  nositi kovčeg saveza. U tom hodu trebaju šutjeti, moliti i trubiti na rogove ovnovske. A sedmog dana trebaju obići grad sedam put: najprije u šutnji, a zatim uz jeku truba vikat ratnim poklikom. I taj obilazak jerihonski zidina donio je uspjeh: na čudesan način srušile su se zidine Jerihona i Izraelci su osvojili grad (Jos 6, 1-21).

Prvi koji je započeo Jerihonsko bdjenje bio je „apostol svete krunice“ Anatol Kaszczuk (Kaščuk), Poljak, koji je živio od 1912. do 2005. Organizirao je prvo Jerihonsko bdjenje u marijanskom svetištu Jasna Gora 1979. Mnoštvo sabrano u molitvi izvojevalo je prvu pobjedu a to je pohod pape Ivana Pavla II svojoj domovini 1979, koje je bilo ozbiljno dovedeno u pitanje.

 

 
  Događanja - Sve