“Imaj srce”

U kući Navještenja organizirana je dobrotvorna prodajna izložba. Motivacija i cilj velikodušnog rada je pomoć djeci u Kongu. Kongo je po veličini treća zemlja Afrike. Proteže se od obala Atlanskog Oceana prema unutrašnjosti Afrike. Ima oko 60 milijuna stanovnika , a 60% je katolika. Imaju dva plemena: Huti koji su došli s istoka i Tusi koji su došli iz Etiopije i doline Nila.


  Misijske djelatnosti - Sve