“Sjeme nade za Ruandu”

Salezijanac, don Danko Litvić, misionar, kaže: "Najgore je biti sit među gladnima!" Ruanda je zemlja sa tisuću brežuljaka. Strašni ratni vihor odnio je  tisuću tisuća života, stari kao i mladi, kao i nevine dječice. Tisuću djece ostalo je bez oca i majke u četiri osnovne škole. Zaista, strašno je biti siroče. Dobrotvornom prodajnom izložbom, odlučile smo – svojom solidarnošću pružiti bar "komadić kruha" sijući sjeme nade za njihove živote. Žar Božje ljubavi gori preko granica Bosanske zemlje, u daleku i nepoznatu Ruandu


  Misijske djelatnosti - Sve