Koji zavjetuju evanđeoske savjete neka iznad svega traže i ljube Boga koji nas je prvi ljubio (usp. 1 Iv 4, 10), i neka u svim životnim okolnostima njeguju život s Kristom u Bogu sakriven (usp. Kol 3, 3).
Odatle izvire i svim žarom pokreće ljubav prema bližnjemu za spasenje svijeta i za izgradnju Crkve. Ta ljubav treba da oživljava i upravlja cjelokupno provođenje evanđeoskih savjeta. 
(Perfectae caritatis, 6.)


Slijedeći volju Crkve i svoga oca Utemeljitelja, naša družba sudjeluje u evangelizaciji onih naroda kojima evanđelje nije još naviješteno. Radi toga ćemo gajiti misionarski duh među pripravnicama i sestrama. Molit ćemo za misije i sestrama, koje osjete misionarsko zvanje, omogućiti djelovanje u misijskim područjima.

Naš duhovni otac Utemeljitelj bio je sav prožet željom za ostvarenje jedinstva Crkve - da svi budu jedno (Iv 17, 11). Zato naša družba surađuje u nastojanju Crkve da se stvori sveto jedinstvo i najspremnije se uključuje odgojem i radom sestara u pothvate ekumenskoga gibanja.

(Iz Konstitucija)

  Misijske djelatnosti - Sve