Euharistija, živi susret s Bogom

Euharistija, živi susret s Bogom

Subota, 16. 3. 2019.

Duhovne vježbe u Kući Navještenja u Gromiljaku kod Kiseljaka – kući radosti, susreta sa Gospodinom i samim sobom, započele su u večernjim satima 08.03. 2019., i trajale do 14.03. 2019. godine. Kroz 6 dana sestre su imale milost razmišljati o Božjoj riječi, adorirati i hraniti se živim Kristom. 

U privilegiranom korizmenom vremenu u kojem svaka na poseban način približuje se Kristu, kroz razmatranje Njegove muke. Vrhunac svega je bila Euharistija. Euharistija je kao membrana koja nas čuva u srcu Crkve. Za vrijeme slavlja svete Euharistije vlč. Dubravko Turalija – voditelj duhovnih vježbi – naglasak je stavljao na prolaz kroz tri koraka: čišćenje – pokajanje, služba riječi i  živi susret s Gospodinom. Naglašavao je da sestre u duhovnim vježbama poput Mojsija u Starom Zavjetu moraju se razobući, pokajati se i tek onda pristupiti gorućem grmu iz kojega je Jahve govorio Mojsiju. Taj susret sa živim  Bogom imamo u Euharistiji. Vlč. Dubravko napravio je poveznicu između Starog i Novog zavjeta tj. na Starom Zavjetu temelji se Novi Zavjet. S Isusom započinje sve novo – gle sve činim novo. Opisao je 12 Jakovljevih sinova, koji označavaju 12 Izraelovih plemena. Blagoslov oca Jakova pripao je Judi iz kojega će se rodit David, a od Davidove loze dolazi nam Isus. Stoga je pozvao sestre da budu krotke poput Jude i prime blagoslov od Gospodina. U Novom Zavjetu pobliže nam je opisao svakog apostola. Svaki apostol je htjeo uskladiti svoje srce po srcu Isusovu ali samo jedan nije uspio. Razmišljajući o apostolima nema nijednoga apostola da mu Isus nije nešto prigovorio. Za svaku sestru je važno da se identificira sa Isusovim učenicima tj. u njihovom učitelju nađe svoga učitelja. Početna pozicija svakog apostola kao i nas sestara jest ostaviti sve i kreniti za Isusom. Andrija je bio prvi Isusov apostol ali prije toga je bio učenik Ivana Krstitelja. Andrija je bio i dalje u traženju nečega većega. Sa smrću Ivana Krstitelja ispunilo se vrijeme, stari zakon je ispunjen i počinje novo vrijeme. Andriija je Isusa našao u pustinji i pošao za Njim. On je tražio nešto više a to je život u vječnosti. Od apostola izdvajamo Petra, kojega je Isus prozvao stijenom. On u važnim trenutcima Isusova života „drijema“ a na kraju ga je i tri puta zatajio. Isus je poznavao srca apostola, njihovu narav, i unatoč tome računao je na njih. I mi sestre ako želimo slijediti Isusa, moramo biti slobodne, imati zdravo srce – aktivno. Tijekom duhovnih vježbi vlč. Dubravko je svakog apostola posebno opisao i naglasio, ono što ih čini posebnima. I mi sestre sudionice duhovnih vježbi, kroz proteklih šest dana obogatile smo se živom riječju, klanjanjem i blagovanjem samoga Krista. Zahvalne smo dragom Bogu za ove milosne dane u kojima smo ga mogle promatrati izbliza i slušati što nam ima za reći.
s. M. Ivka Paurević
 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve