Izabrano novo vodstvo sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije

Izabrano novo vodstvo sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije

Petak, 2. 6. 2017.

U Duhovnom centru Kuća Navještenja u Grmiljaku, sestre su slaveći XV. redoviti Provincijski kapitul pod zaštitom Majke Marije i milošću Duha Svetoga, danas 2. lipnja 2017. godine u osmom danu devetnice Duhu Svetom izabrale novo vodstvo provincijske uprave. Za provincijsku glavaricu je izabrana s. M. Maria Ana Kustura. 

Sa sestrom Maria Anom članice nove Uprave su:
s. M. Suzana Malešić – prva savjetnica i zamjenica provincijske glavarice,
s. M. Kristina Adžamić – druga savjetnica,
s. M. Anđa Vranješ – treća savjetnica,
s. M. Tereza Dokić – četvrta savjetnica.
Novoj upravi provincije čestitamo, a sestrama iz prethodne uprave na čelu sa s. M. Admiratom Lučić zahvaljujemo na sestrinskoj ljubavi i svemu što su učinile za dobro Crkve, Družbe i naroda.
Daljnji rad Kapitula i nove uprave preporučujemo vašim molitvama.
 
s. M. Kristina Adžamić
tajnica kapitula 
  Vijesti - Sve