Kad zima, snijeg vlada i vjetar je ljut…

Kad zima, snijeg vlada i vjetar je ljut…

Četvrtak, 5. 1. 2017.

O sveta Tri kralja, o blažen vaš dan
kad sveti Kralj mladi bil z neba poslan.
O sretna li zvijezda što svijetlila Vam
kad Sinka je Djeva porodila nam,
a kud ćete sada na daleki put,

O sveta tri kralja, mi molimo vas,
svim dare ste dali darujte i nas
i maloga Kralja koja došel na svet
svu hvalu mu dajmo na vijek vječnih let.
Hvaljen Isus i Marija!


Odvažnost najmlađih iz župe svetog Pavla u Retkovcu urodila je još jednim hvale vrijednim projektom u sklopu svjetske organizacije pod nazivom Djelo svetog djetinjstva. Kao veliki prijatelji i pomagači misija djeca su pjevanjem božićnih pjesama i čestitanjem obilazila obitelji i prikupljali priloge za siromašnu djecu svijeta. Ova inicijativa je dio svjetske organizacije koja je u prošloj, 2015. godini prikupila16,2 mil eura i tako pomogla preko 500 karitativnih projekata u 20 zemalja Afrike, Azije i Južne Amerike. Dječja pjesma izmamila je osmijeh na lica župljana starih i mladih, bolesnih i zdravih, velikih i malih. Vjerujemo da će naši osmjesi pomoći da se još netko na svijetu osmjehne.

  Vijesti - Sve