XVII. Redoviti provincijski kapitul sestara SMI Sarajevske provincije

XVII. Redoviti provincijski kapitul sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije Bezgrješnog Začeća BD Marije održat će se u Duhovnom centru „Kuće Navještenja“ u Gromiljaku 15. – 20. svibnja 2023.

Kapitul započinje duhovnom obnovom koju će predvoditi vlč. Vladislav Žarko Ošap. Tema kapitula je „Autentičnost karizme sestara Služavki Maloga Isusa na sinodalnom putu Crkve (razlučivanje i hod u nadi)“. Kapitulom će predsjedati vrhovna glavarice Družbe sestara SMI s. M. Marija Banić. Na Kapitulu će se sagledati prijeđeni put djelovanja Provincije kroz protekle tri godine, birati nova Provincijska uprava i tražiti nove putove života i djelovanja Provincije.

 
  Događanja - Sve