TURNUS

VRlJEME

VODITELJ

I.

Ožujak: od 11. do 17.

o. Damjan Kružičević, benediktinac

II.

Travanj: od 15. do 21.

p. Petar  Nodilo, isusovac

Ill.

Svibanj: od 13. do 19.
euharistijske s postom

Trajno izloženo Presveto Otajstvo

IV.

Lipanj: od 17. do 23 .

p. Marijan Zubak, misionar Krvi Kristove

v.

Kolovoz: od 7.do 14.

 

VI.

Rujan: od. 9. do 15.

p. Marijan Zubak, misionar Krvi Kristove


Molimo vas da se u zajednici dogovorite o sudjelovanju na duhovnim vježbama i da to pisanim putem dostavite s. Sandri na  jedan od slijedećih načina:

  • Fax: 00/ 387/ 34/ 208 310
  • E-mail : kuca .djeteta.isu sa@tel.net.ba
  • Kuća Djeteta Isusa, Donji Žabljak bb, BiH - 80101 LIVNO
 
  Događanja - Sve