26. studenoga 2013. u 19 sati
Franjevački međunarodni studentski centar
Zagrebačka 18, Sarajevo


Svoje priloge možete dati na transakcijski račun kod:

INTESA SANPAOLO BANKE d.d. Bosna i Hercegovina
Obala Kulina Bana 9a
BiH – 71000 Sarajevo

Sestre Služavke Malog Isusa Bjelave 54 BiH - 71000 Sarajevo
Račun: 154-921-20020348-90
SWIFT:UPBKBA22
IBAN:BA391549212002034890

Prikupljena sredstva su namijenjena za školovanje djece Stadlerova dječjeg doma Egipat u Sarajevu

 
  Događanja - Sve