Utorak, 27. studenoga 2012. u 19 sati. Franjevački međunarodni studentski centar. Zagrebača 18, Sarajevo.


Humanitarni koncert i prodajna izložba dječjih radova, sestarskih kolačića i rukotvorina društva PMI za djecu Stadlerovog djecjeg doma Egipat u Sarajevu.

 
  Događanja - Sve