Od 30. studenog do 4. prosinca 2013.


 

 

 

Svoje priloge možete dati na transakcijski račun kod:

INTESA SANPAOLO BANKE d.d. Bosna i Hercegovina
Obala Kulina Bana 9a
BiH – 71000 Sarajevo

Akcija: Za dječje sirotište "Kardinal Stepinac" u Port-au-Prince, Haiti

Sestre Služavke Malog Isusa Bjelave 54 BiH - 71000 Sarajevo
Račun: 154-921-20020348-90
SWIFT:UPBKBA22
IBAN:BA391549212002034890

 
  Događanja - Sve