U službi Malog Isusa Ponedjeljak, 8. 1. 2018.

Broj 2./386. Zagreb, lipanj 2017. Godina – LXII. 

''U zajedništvu s Božjim narodom''

U dokumentu „Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi“ koji je u Godini posvećenog života priredila Kongregacija za Ustanove Posvećenog života i Družbe Apostolskog života čitamo da danas u Crkvi „oživljenoj Duhom, pos- toji sve čvršća svijest da je ona Božji narod, gdje svi imaju isto dostojanstvo primljeno na krštenju, svi imaju zajednički poziv na svetost i svi su odgo- vorni za evangelizacijsko poslanje. Svaki prema vlastitu pozivu, karizmi i službi, postaje znak svima drugima.“

I mi smo na sakramentu krštenja primile poziv koji je zajednički svim čla- novima Kristove Crkve, a on je ''poziv na svetost.'' On spada u temeljne vri- jednosti evanđelja. Na zahtjeve evanđelja potrebno je odgovoriti svetošću života. „Ta temeljena dimenzija našega života vjere nikada nas ne napušta.“ Što više, življenjem u redovničkoj zajednici, ona poprima još veću zahtjev- nost ''biti svet''. „Brača i sestre u redovničkim zajednicama pozvani su ot- krivati bogatstva kršćanskoga života i dijeliti vlastita otkrića s drugom bra- ćom na uzajamnu dobrobit.“

Drage sestre, pozvane smo i mi dijeliti s drugima to dragocjeno ''blago evanđelja'' primljeno od Duha Božjega i po karizmi Utemeljitelja. Nastojmo umnažati to zajedničko blago u svojoj nutrini, osluškujući uvijek iznova Gospodinov poziv: „Postavih te za Savez narodu.“ (Iz 42,6) Neka nam i ovaj broj Družbinog vjesnika svjedoči o našem temeljnom kršćanskom pozivu, pozivu na svetost i dijeljenja vlastitih otkrića s braćom i sestrama kojima smo poslane. Nastavimo put svetosti, put povjerene nam evangelizacije u ovom vremenu. Braći i sestrama budimo živi znak Krista, „živi spomen utemeljitelja“ sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera...

Urednica 

 
Kliknite ovdje za veći prikaz  
  Naša izdanja - Sve