U službi Malog Isusa Četvrtak, 25. 1. 2018.

''U svemu slični braći''

U dokumentu „Identitet i poslanje brata redovnika u Crkvi“ br. 17., čitamo kako redovničko posvećenje pomaže bratu i sestri „sudjelovati u bratskoj dimenziji koja karakterizira svećeništvo Krista koji 'je trebao da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude' (Heb 2, 17.).“ Isus je postao prvi brat solidarizirajući se s trpljenjima svoje braće darujući nam svega sebe do kraja, do smrti na križu.

To Isusovo bratstvo prema bližnjima utkano je u same temelje svakog krš- ćanskog poziva, tim više i u temelje poziva svake Bogu posvećene osobe. Poziv Bogu posvećene osobe „ne sastoji se samo u tome da bude ona kojoj je Božja ljubav namijenjena, već također u tome da bude svjedok i posred- nik istog tog dara i plana zajedništva koji Bog ima s ljudskim rodom. Taj plan je poziv na uspostavu odnosa između Boga i čovjeka gdje se Bog htio nastaniti. Iz svijeta u kojem se Bog nastanio ne možemo pobjeći.“ Naprotiv, Bogu posvećena osoba potaknuta je upravo po Isusovom primjeru ići usus- ret braći i sestrama i ljubiti ih do kraja. „Svakomu je, kao članu Crkve 'povjerena izvorna nezamjenjiva i neprenosiva zadaća istrošiti se na dob- robit sviju'“. U svako doba i na svakome mjestu posvećene osobe pozvane su otkrivati braći i sestrama Isusove crte ljubavi, kojima je on pokazivao da je Božje kraljevstvo već došlo na svijet. Ne možemo ni mi danas ostati rav- nodušnima prema ovom prvotnom Isusovom pozivu. Biti „živo sjećanje na način postojanja i postupanja Isusa kao utjelovljene Riječi pred Ocem i pred braćom“.

Nama, sestrama Služavkama Maloga Isusa, jubilarna Utemeljiteljeva godina bit će divna prilika još zauzetije živjeti prvotni Isusov poziv ljubavi, služenja i milosrđa spram braće i sestara, kao što nam je to posvjedočio svojim živo- tom i sluga Božji Josip Stadler. Budimo produžena Božja ruka u ovom svije- tu koja povezuje Boga i njegovu braću, na osobit način najslabije. Neka se ovim svijetom i po našoj sličnosti s Isusom, sličnosti s braćom i sestrama, širi Božje kraljevstvo ljubavi i milosrđa...

Urednica 

 
Kliknite ovdje za veći prikaz  
  Naša izdanja - Sve