U službi Malog Isusa Nedelja, 20. 5. 2018.

Broj 1/389, Zagreb, ožujak 2018., Godina – LXIII.

Živio Mali Isus!

Poštovane sestre!

Godina koju nam je Gospodin podario u svojoj dobroti za nas je Jubilarna Utemeljiteljeva godina. U njoj nastojimo s velikom zahvalnošću srca živjeti tri velika spomena na slugu Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera. Spominjemo se njegove 175. obljetnice rođenja i svetoga krštenja, 150. obljetnice svetoga svećeništva i 100. obljetnice blažene smrti i odlaska u kuću Očevu, gdje pred licem Oca nebeskoga vjerno nas zagovara.

Krist je zapalio svoje svjetlo u životu sluge Božjega Stadlera kod sakramenta sv. krštenja, a on je potpomognut svojim roditeljima, odgojiteljima, dobročiniteljima i vlastitim naporom sačuvao ga zapaljenim sve do zadnjeg trenutka života. To Božje svjetlo nosio je kamo ga je Božja providnost slala. Svima koji su tražili Kristovo svjetlo osvjetljavao je putove života. Njegovo svjetlo vjere sačuvano je sve do danas u našoj Družbi. Čuvajući spomen na oca Utemeljitelja, čuvamo i svijetlo koje je on zapalio u našim srcima, u našim zajednicama, u braći i sestrama koje susrećemo na putu služenja.

O Utemeljiteljevoj zapaljenoj svjetiljci i svjetlu koje obasjava naš put, svjedoče događaji življeni u raznim mjestima gdje je Družba prisutna po poslanju njezinih članica, a sabrale smo ih u još  jednom broju Družbinog Vjesnika. Neka nam oni budu poticaj na još zauzetije življenje Utemeljiteljevih ideala u  Stadlerovoj jubilarnoj godini. Neka po našem služenju još više zasja Stadlerova svjetljika koja gori i svijetli.

Urednica

  Naša izdanja - Sve