U službi Malog Isusa Srijeda, 6. 4. 2016.

60. godina VJESNIKA "U SLUŽBI MALOG ISUSA" (1956. - 2016.)

Vjesnik Družbe sestara Služavki Malog Isusa, Broj 1./381. Zagreb, ožujak 2016. Godina – LXI.

Za internu uporabu

Nakladnik: VRHOVNA UPRAVA DRUŽBE SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA

Zagreb, Naumovac 12
tel.: 00385 01/4673 411
e-mail: d.s.s.malog-isusa@zg.t-com.hr

Odgovara: s. M. Radoslava Radek, vrhovna glavarica

Glavna urednica: s. M. Ana Marija Kesten

Uredničko vijeće:
s. M. Maneta Mijoč, s. M. Petra Marjanović, s. M. Kristina Adžamić

Lektura: djelomično

Omotnica: O. Berberović, akademski slikar

Tisak: „Naša djeca“, tiskara d.d., Zagreb

Naklada:180 primjeraka

 
Kliknite ovdje za veći prikaz  

Preuzmite dokument:

Vjesnik družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Broj 1./381. Zagreb, ožujak 2016. Godina – LXI.)   (2.99 MB)
  Naša izdanja - Sve