U službi Malog Isusa Petak, 29. 7. 2016.

Poštovane i drage sestre!

U toplim ljetnim danima darujemo vam još jedan broj Družbinog vjesnika. On nastavlja svoju prvotnu zadaću, zamisao koja se ostvaruje u djelo, punih 60 godina. Ako se samo na trenutak zaustavimo i svoj pogled usmjerimo na brojne događaje koji su obilježili vrijeme od izlaska zadnjeg broja Vjesnika, točnije od slavlja svetkovine Uskrsa, vidjet ćemo kako je svaki dan bio is-punjen većim ili manjim obvezama, bitnima za život sestre Služavke Maloga Isusa. U svojoj svakodnevnici nastojimo ostvarivati naš prvotni cilj - težnju prema kršćanskoj savršenosti i svetosti kroz služenje Isusovoj najmanjoj braći. O ovim našim prvotnim težnjama i nastojanjima svjedoči 381. Druž-bin vjesnik, tiskan kroz 60 godina.

Istina, mijenjale su se Vjesnikove urednice, njegova lica, rubrike, ali ostala je kroz njegovu povijest uvijek prisutna prvotna želja: Biti glas života naše Družbe u Crkvi i poveznica sestara Služavki Maloga Isusa.

O 10. godišnjici Vjesnika „U službi Maloga Isusa“, prva urednica s. M. Ivana Pavlić prisjetila se izlaska prvog broja, i zapisa: „O, kako su sestre po filija-lama radosno dočekale prvi broj! Neke su ga ljubile, a neke su ga polile i suzama radosnicama. Vjesnik im je pričao o događajima u Družbi, o njezi-nim potrebama i radu...“ Za 10. godišnjicu Vjesnik je primio i nekoliko čes-titki. Ovdje donosimo samo dio iz jedne čestitke: „Dragi naš Vjesniče! I mi želimo čestitati tvoju godišnjicu. Zahvaljujemo ti, što nas svojim posjetom razveseljavaš. ... Hvala ti za tvoja dobra štiva, za tvoje obavijesti o radu na-ših sestara, koje su daleko od nas. Što nas podsjećaš na molitve za naše dra-ge pokojnike. Napose, što nas povezuješ u ljubavi. Nikada nam nemoj us-kratiti svoj dragi posjet. Budi i dalje u službi Maloga Isusa i posvećuj nas.“

Drage sestre, dragi naši prijatelji! Vjerujemo da ćete se i vi razveseliti ovom novom broju Družbinog vjesnika. Iščitavajući njegove stranice vodit će vas u stvarnosti naše Družbe, darovati vam dobrih i poticajnih štiva, provesti vas kroz naše sestrinske susrete, molitvene prostore, služenja Isusovoj najmanjoj braći sve do dalekih periferija ... Želimo da nam i danas bude nit koja će nas još više povezivati u sestrinskoj i bratskoj ljubavi. Neka nam bude glas navještaja Radosne vijesti i poticaj u našem služenju malenima...

Vaše uredništvo

Preuzmite dokument:

Vjesnik družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Broj 2./382. Zagreb, lipanj 2016. Godina – LXI.)   (5.09 MB)
  Naša izdanja - Sve