U službi Malog Isusa Srijeda, 8. 3. 2017.

RIJEČ UREDNIŠTVA

Živio Mali Isus! Drage naše sestre!

Držite u rukama zadnji broj Družbinog vjesnika U službi Maloga Isusa od 2016. godine. Nastojale smo ostaviti trag 60. godišnjice njegova izlaska u sva četiri broja. Zahvalne smo Gospodinu što smo doživjele ovu Vjesnikovu godišnjicu. Za mnogo duhovno blago sačuvano nam o životu Crkve, ocu Utemeljitelju, našoj Družbi, našim zajednicama, pokojnim sestrama, slav- ljima Jubileja i blagdana dugujemo zahvalnost upravo Družbinu vjesniku. Svoju zahvalnost dugujemo svim sestrama urednicama, posebno sestri Iva- ni Pavlić koja je na poticaje časne majke s. M. Flavije Tomšić i na poticaje preč. E. Kornfeinda duhovnika sestara u Samostanu Antunovac prihvatila uređivanje „Listića Družbe“. Zahvaljujemo vrhovnim glavaricama Družbe, provincijskim glavaricama, svim sestrama, novakinjama, postulanticama, pripravnicama i svim našim suradnicima što su svojom riječju obogatili sadržaj 384. Družbina vjesnika i u njima bezbroj, bezbroj stranica.

S. Virgina Ninić je o desetoj godišnjici izlaska Družbinog vjesnika (1966.) kao urednica zapisala „Početak izlaska Družbinog vjesnika bio je važan do- gađaj u Družbi. On je bio glasnik još važnijeg događaja - odlaska naših ses- tara izvan domovine u Belgiju. Taj veliki događaj nije mogao ostati sakri- ven.“ Urednica se prisjeća kako su sestre po filijalama radosno dočekale svaki novi broj. „Neke su ga ljubile, a neke polile i suzama radosnicama. Vjesnik im je pričao o događajima u Družbi, o njenim potrebama i radu.“ To njegovo poslanje nastavljalo se iz broja u broj, iz godine u godinu, sve do danas.

Drage sestre i dragi naši čitatelji! Želimo da ovaj broj Družbinog vjesnika koji je i jubilarni, kao i svi drugi koje ćemo s radošću pripremati budu evan- gelizacijski glas Družbinog poslanja u Crkvi i svijetu. Nastavimo započeti put življenja i svjedočenja Božje ljubavi koja se objavila svijetu u svetoj bo- žićnoj noći. Sretan Božić i blagoslovljenu novu 2017. godinu želi vam

Uredništvo

Preuzmite dokument:

Vjesnik družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Broj 4./384. Zagreb, prosinac 2016. Godina – LXI.)   (6.15 MB)
  Naša izdanja - Sve