U službi Malog Isusa Ponedjeljak, 12. 6. 2017.

RIJEČ UREDNIŠTV

Živio Mali Isus! 

Drage sestre! 

Kroz proteklu 2016. godinu nastojale smo staviti naglasak na Družbin vjes-nik „U službi Malog Isusa“, njegov povijesni put i značenje u našoj Družbi. Nadamo se da smo barem na trenutak uklonile sjenu s njega i čitajući nje-gove požutjele stranice saznale nešto više o mnogobrojnim događajima koji su obilježili život naše Družbe i njezinih članica. Nadamo se da je i vas čita-nje njegovih stranica obogatilo i potaknulo na veću suradnju i vlastiti dop-rinos u kreiranju njegove budućnosti. 

Dok sa zahvalnošću srca 'pabirčimo' po sačuvanoj nam baštini, pozvane smo sve zajedno i svaka osobno s ljubavlju i nadom ulagati vlastiti dar živo-ta u izgradnju Crkve, Družbe, društva i svijeta. Gospodin nam daruje mogu-ćnost svakog novog dana uputiti se u njegov vinograd i prema povjerenim talentima služiti mu i naviještati njegovu Radosnu vijest. Poziva nas poput Marije Magdalene biti blagovjesnice njegove pobjede nad grijehom i smrću, blagovjesnice njegove Riječi i svjedokinje njegove ljubavi svima koji žive u njegovu vinogradu. Papa Franjo u svojoj poruci za 54. Svjetski dan molitve za duhovna zvanja ističe da Crkva treba upravo blagovjesnike poput Marije Magdalene „vedre i sigurne da su otkrili istinsko blago, nošene silnom že-ljom da pođu s radošću sve upoznavati s njim (usp. Mt 13, 44). Naše zajed-ništvo s Gospodinom po sv. zavjetima to naše 'blago' „podrazumijeva da smo poslani u svijet kao proroci njegove riječi i svjedoci njegove ljubavi.“ 

O povjerenoj nam misiji služenja i naviještanja Božjeg kraljevstva u svijetu svjedoče nam mnogi događaji koji su vrijednim rukama zabilježeni i ispisa-ni na stranicama ovog broja Družbinog vjesnika. Budimo i dalje glasnice Gospodnje ljubavi, milosrđa, praštanja i nade svima kojima nas On šalje. Ostanimo u onom u čemu smo poučene, svjesne od koga smo pućene (usp. 3, 14). Naviještajmo radost Uskrslog Gospodina svugdje i na svakom mjestu “bilo to zgodno ili nezgodno“ (2 Tim 4,2). Izvršimo djelo blagovjesničko, služenje svoje posve ispunimo! (usp. 4, 5). 

Urednica 

Preuzmite dokument:

Broj 1./385. Zagreb, ožujak 2017. Godina – LXII.   (3.98 MB)
  Naša izdanja - Sve