Vjesnik Družbe ‘‘U službi Maloga Isusa’’ Subota, 7. 7. 2018.

Broj 2/390, Zagreb, lipanj 2018., Godina – LXIII.

Živio Mali Isus!

Drage sestre!

Nalazimo se u mjesecu Presvetoga Srca Isusova u kojem slavimo 150. obljetnicu svećeništva sluge Božjega Josipa Stadlera. To je druga značajna obljetnica u Jubilarnoj Stadlerovoj godini. Ova obljetnica govori nam o bezbrojnim milostima koje je Gospodin svakodnevno darivao svojim vjernicima po svetoj žrtvi Euharistije slavljenih po rukama oca Utemeljitelja. Tko li može dokučiti tajne srca i uma Stadlerova kod slavlja sv. Misa? Jedno možemo ustvrditi: Nadbiskup Stadler bio je samo sluga svoga Gospodina. U toj poniznosti služenja slavio je Gospodina i prikazivao na oltaru svoju Nadbiskupiju, svoj narod, svoje siromahe i molio jedno: Živjeti u Domu Gospodnjem u sve dane života svojega.

Poučni su nam primjeri i poticaji koje čitamo u „Izvještaju“ Bogoslovskog zbora Stadler od god. 1933. koji su posvetili 15. godišnjici smrti oca Utemeljitelja. U uvodnoj riječi „Izvještaja“ čitamo: „Petnaest je godina prošlo otkako nesta s arene Božjeg pobornika vječnih ideala. Petnaest je godina prošlo otkako zemlja prekri Mojsiju hrvatskog naroda. Petnaest je godina prošlo otkako iščeznu s očiju gledalaca čudotvorac Bosne. Petnaest je godina prošlo otkako Bogu predade dušu veliki nadbiskup Stadler … ali uspomena na njega živi. Stadler će u našim srcima ostati, dok je nas, on kod nas neće umrijeti. Stadler kod nas živi. Da, Stadler kod nas ne umire.“

I mi, duhovne kćeri sluge Božjega Josipa Stadlera, nakon 85 godina njegove smrti s punim srcem poput bogoslova možemo kazati iste riječi: Utemeljitelj Družbe ostat će u našim srcima dok je nas, on kod nas neće umrijeti… za nas su njegovi ideali sveti…

O našoj zahvalnosti za sva velika djela ostavljena nam u baštinu od oca Utemeljitelja  svjedoče i različiti događaji u Družbi upriličeni o slavlju 150. obljetnice njegova svećeništva koja su uz druge događaje dijelom opisana u ovom broju Družbinog vjesnika. Novi broj ''Vjesnika'' darujemo s ljubavlju svima kao duhovnu okrjepu u ljetnim danima…

Uredništvo

  Naša izdanja - Sve