Razmatranja malenom Isusu  - ‘‘U školi betlehemske štalice’’ Srijeda, 6. 6. 2018.

U Jubilarnoj godine Družbe i Godini posvećenog života u Crkvi, sestre pročelnice vijeća za duhovnost u Družbi, pripremale su u Družbinom vjesniku „U službi Maloga Isusa“ „Razmatranja o Malenom Isusu“ koja mogu biti i danas od pomoći svakoj sestri za što plodonosniji hod na putu kršćanske savršenosti i svetosti. (usp. čl. 1. Konstitucije)  Razmatranja su posebno pomagalo sestrama za dan duhovne obnove u zajednicama, (usp. čl. 117. Konstitucije) koji sestre imaju svakog 25. u mjesecu kao spomen na Isusovo rođenje. Na taj duhovni put druženja s Malenim Isusom upućuju nas i naše Konstitucije u čl. 5. „Sestre pobuđuju i njeguju ljubav prema Malom Isusu razmatranjem i proživljavanjem najvećih otajstava naše vjere: Utjelovljenja, Rođenja i Bogojavljenja Vječne Očeve Riječi. Iz tih otajstava proizlazi sama duhovnost sestara Služavki Maloga Isusa.“

Tijekom cijele godine, posebno svakog dvadeset i pet u mjesecu, na zajedništvo s Djetetom Isusom u betlehemskoj štalici, pozivaju nas riječi koje nam je otac Utemeljitelj sluga Božji nadbiskup Josip Stadler ostavio u svojoj poslanici prigodom 25. obljetnice Družbe: „Pristupite dakle k Malenomu Isusu, dok je malen, dok se čini kao da je zaboravio na svoje veličanstvo, pošto je se upravo zato htio tako maljušan roditi, jer je htio da ga ljubimo, a ne da ga se bojimo.“ Kako da se ne odazovemo njegovom pozivu, kad nas tako očinski poziva: Pristupite k malenom Isusu ...

Razmatranja o Malenom Isusu za dan duhovne obnove preuzeta su iz 4. sveska „Razmatranja za svaki dan crkvene godine o svetom evanđelju Isusa Krista“ od O. Antuna Boissieu D. I., koje je od godine 1894. do 1897. preveo i izdao dr. Antun Jeglić, arhiđakon kaptola vrhbosanskoga, komu je otac Utemeljitelj - nadbiskup Stadler povjerio duhovno vodstvo naših prvih sestara u Nadbiskupskoj ubožnici.

U glasilu „Vrhbosna“ godine 1894. br. 16., dr. Jeglić napisao je: „Prema nalogu Presvijetloga moram da vodim njegovu ubožnicu. U toj imade više osoba zvanih: sluškinje malenog Isusa, koje siromake dvore i za njih rade. Prema svome zvanju su dužne, da nastoje oko kršćanske savršenosti, u kojoj neka im budem učiteljem. Ali eto poteškoće! Preznamenito sredstvo za napredak na putu prema savršenosti jest svagdanje razmatranje: a gdje da uzmem knjigu pomoćnicu, budući da takove u milom našem jeziku nema! Ne mogu kazati, koliko sam kroz tri godine s toga patio. Nužda me nagnala te odlučih, da ja kakovu knjigu za svagdanje razmatranje priredim. Ali eto opet nove poteškoće: ne mogoh od poznatih mi knjiga skladne naći. Napokon, sam  ne znadem kako, dođe mi u ruke knjiga: „Razmatranja za svaki dan crkvene godine o svetom evanđelju Isusa Krista.“ Spisao P. Antun Boissieu S. J. Ja knjigu gledam i čitam i eto što više je čitam, to mi se više dopada. Razmatranja su veoma jednostavna, posve lako razumljiva, veoma pobožnim duhom pisana i što se za moje svrhe osobito sviđalo. Razna čuvstva, u kojima upravo molitva stoji i koja su uz odluku svrha uvažavanju predložene istine, dakle razna čuvstva su u toj knjizi opsežno izvedena, i to tako nježno, lijepo, čuvstveno, istinito, da zbilja srce duboko ganu.“

U uvodu prve knjige napisao je: „Nisam žalio truda, da svim ovim potrebama za duhovni život doskočim. S toga ćete na kraju svakog sveska  razne dodatke naći i to: ... za 25. dan svakoga mjeseca o malenom Isusu“.

Upravo iz tih razmatranja posvećenih Malenom Isusu u betlehemskoj štalici koja su posebno pripremana za „sluškinje malenog Isusa“ u prvoj Stadlerovoj ubožnici, u ulici Mjedenici, sestre su kroz dugu povijest crpile duhovnu snagu za napredovanje u kršćanskoj savršenosti, a kao Služavke Maloga Isusa posebno su razmatrale i u život provodile duboke tajne svetih otajstva Isusova djetinjstva.

U Jubilarnoj godini Družbe željele smo se posebno i s dubokom zahvalnošću vratiti k istom „Izvoru“ iz kojeg su crpile snagu za služenje siromasima naše prve sestre i iz njega ponovno crpsti nepresušnu milost Betlehemskih svetih tajni. Neka to „Vrelo“ danas i u budućnosti obilno natapa naše duše koje žeđaju za Bogom.

Razmatranja o Malenom Isusu preuzeta su iz tih nadahnutih knjiga. Neka nas ona svakog 25. u mjesecu kroz godinu vode k betlehemskoj štalici, k jaslicama, jer „jaslice će nam pobuđivati ljubav prema Bogu - Djetešcu; treba samo da Ga više puta u jaslicama motrimo.“

Zahvaljujem sestrama članicama Vijeća za duhovnost u Družbi što su nam priredile ova razmatranja za tisak u Jubilarnoj Utemeljiteljevoj godini.

Vama drage sestre, sestre novakinje, pripravnice i svima koji se na putu k betlehemskoj štalici budu koristili ovim „Razmatranjima Malenoga Isusa“, želim radosna i plodonosna duhovna iskustva susreta s Djetetom Isusom, Majkom Marijom i sv. Josipom.

U Zagrebu 19. ožujka 2018., na blagdan sv. Josipa

s. M. Radoslava Radek, vrhovna glavarica

  Naša izdanja - Sve