Velika devetnica u čast Malome Isusu

Navještenje Marijino, 25. ožujka

Odluka, obećanje i očekivanje Mesije
U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu…

1. Božanski Jedinorođenče vječnoga Oca, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te svojim
Gospodinom i Bogom. Tebi je povjereno naše otkupljenje u vječnom naumu neizmjernoga
milosrđa. Smjerno Te molimo: - Udijeli nam postojanu volju da odgovorimo daru Tvojega
otkupljenja.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Blagoslovljeni Pupoljče Blažene Djevice Marije, koji si obećan našim praroditeljima
poslije grijeha, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te Bogočovjekom. Ti si nam vratio
izgubljene darove. Pouzdano Te molimo: - Udijeli nam milost da budemo vjerne Bogu, kao
što je Bog vjeran nama.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Spasitelju svijeta, koga su navijestili toliki proroci, za kim su čeznuli toliki naraštaji,
zahvaljujemo Ti što si nas sačuvao do punine vremena, do vremena iza svoga milostivog
dolaska. Molimo Te, učini nas dionicima one milosti koju si nam zaslužio.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista,

koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. travnja

Vječna riječ uzela je tijelo u krilu Blažene Djevice Marije
U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu…

1. Vječna riječi nebeskoga Oca! Došla si na ovaj svijet koji je bio zastrt tminama
idolopoklonstva da ga rasvijetliš uzevši ljudsko tijelo; smiluj se našoj nevolji i izbavi nas iz
ropstva grijeha.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Mudrosti nestvorena, koja si, hoteći uzeti našu narav, odabrala za majku najčistijeg i
najsvetijeg stvora Blaženu Djevicu Mariju, daj da izbjegavam društvo onih osoba koje su mi
bile, ili bi mi mogle biti, grješna prigoda.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Isuse, Bože i čovječe, koji si nakon začeća po Duhu Svetom u krilu Blažene Djevice
Marije sam sebe prikazao na muku i smrt za naše otkupljenje, daj nam milost da s Tobom i
mi svoj život prikažemo nebeskom Ocu. Od Njega smo ga primili, daj da ga Njemu na slavu i
proživimo.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. svibnja

Isus boravi devet mjeseci u djevičanskom krilu preblažene Marije
U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu….

1. Božanski posredniče! Kroz devet mjeseci koje si proboravio u neokaljanom krilu Marijinu,
nisi propustio dar molitve.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Posvetitelju duša, koji si još prije rođenja, nošen od Blažene Djevice Marije u pohod
Elizabeti posvetio dušu svoga preteče, molimo Te, po istoj svojoj Majci, posveti i naše duše.
Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Božanski Otkupitelju, koji si u kući Elizabetinoj svojoj majci u hvalospjev Veliča duša
moja Gospodina udahnuo čuvstva zahvalnosti i poniznosti, molimo Te da i nama udijeliš isti
duh.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. lipnja

Rođenje Isusovo u betlehemskoj štali
U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Strpljivi Isuse, Ti si kao dijete, odbijen od nezahvalnih Betlehemaca koji te ne primiše
u svoje domove, htio biti rođen u štali gdje su ti kao kolijevka služile jasle, kao postelja
malo slame, a grijao Te dah dviju životinja. Udijeli mi milost da strpljivo podnosim tegobe i
protivštine koje me u životu snalaze.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Preljubazni Isuse, Ti si, sjedinivši sa svojom božanskom osobom nježno djetinje tijelo i
savršenu ljudsku dušu, htio čovječjem srcu pokazati neizrecivu ljupkost svoga djetinjstva.
Molimo Te, užezi u našim srcima žarki plamen svoga prečistog Srca.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Isuse, dostojni svakog poklona, Tebi su se, čim si došao na svijet, kao djetešcu,

a ujedno kao kralju neba i zemlje, poklonili svi nebeski anđeli: učini da svojim jezici nikad ne
izrečemo uvrjede protiv Tebe, nego da vazda hvalimo i slavimo Tvoje sveto ime.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. srpnja

Dobra dana svijetu po Djetešcu Isusu

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…• Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Dobrostivi Isuse, koji si, kao knez mira obećan ljudima dobre volje, u obličju djetešca
donio mir svijetu: udijeli našim dušama i svetoj Crkvi svojoj onaj mir koji Ti jedini možeš
dati.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Jaki Isuse, Ti si Bog vojska, a kao dijete si došao na svijet da svladaš neprijatelje: putenost,
protivnički svijet i đavla. Daj da i mi boreći se pobijedimo na zemlji te se uzmognemo s
Tobom veseliti na nebesima.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Ljubazni Isuse, Ti si došao u obličju nejakog djeteta da na zemlji zapališ oganj božanske
ljubavi. Užezi oganj u srcima našim, uništi u njima sve grješno i zapali nebesku ljubav.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!

Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga

Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. kolovoza

Isus je Put, Istina i Život

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Božanski spasitelju Isuse, Ti si jedini put kojim se dolazi u blaženstvo; ne dopusti da ikada
zastranimo sa staze Tvojih svetih zapovijedi.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Božanski spasitelju Isuse, Ti jedini si istina koja rasvjetljuje naše pameti u tminama
ovoga svijeta; primi kao znak naše vjernosti i odanosti naš razum i umnoži u našim dušama
dragocjeni dar vjere.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Božanski spasitelju Isuse, Ti si pravi život izvan kojega ne postoji drugo osim smrti; daj mi
milost da se od Tebe nikada ne rastavim, ni u ovom ni u budućem životu.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. rujna

Dijete Isus, uzor siromaštva, odricanja i samozatajnosti

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Presveti Isuse, uzore najvećeg i dragovoljno prihvaćenog siromaštva: iščupaj iz naših
srdaca svaku neurednu sklonost prema zemaljskom bogatstvu i daj da nam prevelika ljubav
prema vremenitim dobrima ne zapriječi postizavanje vječnih dobara.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Presveti Isuse, koji si nas već kao dijete u pelenama učio da se ne osvrćemo na krive
sudove svijeta, rasvijetli nas da spoznamo njegovu taštinu i prolaznost i daj da nas nikakvi
ljudski obziri ne pokolebaju u djelovanju prema Tvojem svetom nauku.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Presveti Isuse, koji si nam već u svome djetinjstvu dao tako veliki primjer samozatajnosti,
daj nam milost da svoje neuredne strasti zauzdamo i nadvladamo i da nikada ne učinimo nešto
što bi moglo ražalostiti Tvoje presveto Srce.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. listopada

Dijete Isus, uzor poslušnosti, poniznosti i čistoće

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Poslušni Isuse, koji si bio primjer i učitelj savršene poslušnosti, jer si naredbe svoga
poočima Josipa i svoje Majke Marije priznavao voljom svoga nebeskog Oca, daj da i mi u
naredbama svojih poglavara priznajemo i poštujemo volju Božju.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Ponizni Isuse, koji si nam samoga sebe stavio kao uzor duboke poniznosti, ne dopusti da
svoja djela okaljamo taštom slavom i ohološću.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Prečisti Isuse, koji si nam cijelim svojim bićem bio ogledalo savršene čistoće, očisti našu
pamet i ulij nam u srce mržnju prema svemu što bi nam moglo povrijediti svetu čistoću.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!

Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

25. studenoga

Dijete Isus, uzor samoće, krotkosti i ljubavi

U ime Oca...
Bože, u pomoć mi priteci…
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.
Slava Ocu...

1. Presveti Isuse, koji si nam dao tako divan primjer samoće, daj da težimo za tim da budemo
veliki pred Tvojim licem, a ne da se pokazujemo velikima pred svijetom.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

2. Presveti Isuse, pravi Jaganjče Božji, koji si krotkošću upravljao svijetom, molimo Te,
svojom milošću stišaj sklonost naše srdžbe i učini da naša srca budu krotka poput Tvojega
Srca.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…

3. Presveti Isuse, koji nas već kao dijete ležeći u štali na slami poučavaš o ljubavi prema
bližnjemu, molimo Te omekšaj naša srca i udahni u njih onu ljubav koja ne ljubi samo
riječima nego djelima i žrtvama koje bližnjemu služe na duhovnu i tjelesnu korist.

Oče naš…, Zdravo Marijo…, Slava Ocu…
Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga
Jedinorođenca. Sada ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da ga
ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu
Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

  Pobožnost Djetetu Isusu - Sve