Poruka sestrama za korizmu 2017.

S Božjom riječju kroz korizmu


Poštovane sestre Provincijalke!
Drage sestre, sestre novakinje, postulantice i pripravnice!

Danas je Čista srijeda ili Pepelnica. Crkva započinje svoj četrdesetodnevni korizmeni hod s Gospodinom kroz pustinju (Mk 1,12). Pokornički čin posipanja pepelom znak je pokore i obraćenja. „Kršćane koji vjeruju u uskrsnuće i život vječni, pepeo podsjeća na prolaznost zemaljskoga života i sve ono zemaljsko što ga može odvesti od Boga. To je vrijeme intenzivnijeg posvećivanja molitvi, čitanju Božje riječi, odricanju, vršenju djela milosrđa, pokore i posta.“ Ono nas vodi „sigurnom cilju: Uskrsu, Kristovoj pobjedi nad smrću.“

U ovogodišnjoj poruci za korizmu, papa Franjo ističe da je „korizma pogodno vrijeme za jačanje duhovnog života sredstvima posvećenja koje nam Crkva pruža: postom, molitvom i milostinjom. U korijenu svega toga je Božja riječ, koju smo u ovom vremenu pozvani slušati i nad njom revnije meditirati.“

O Božjoj riječi koja je središte našega duhovnog života i iz koje izvire milost našeg posvećenja, progovorio nam je papa Franjo i u nedavno objavljenom apostolskom pismu „Misericordia et misera“. U točki br. 7. ovog Pisma Papa izražava svoju živu želju da se Božja riječ sve više slavi, upoznaje i širi, tako da se po njoj sve bolje može shvatiti otajstvo ljubavi koje izvire iz tog vrela milosrđa. Na tragu ove Papine želje, pisala sam u svom zadnjem pismu upućenom vam na početku godine i predložila da se tijekom liturgijske godine više družimo sa Svetim pismom, proučavamo ga i upoznajemo. Potaknuta ponovnim pozivom pape Franje koji nam je uputio u svom pismu za korizmu, željela bih da i mi svaka osobno i sve zajedno uz intenzivniji molitveni život, djela pokore i milosrđa, što više razmatramo Božju riječ.

Božja riječ u Bibliji predstavlja nam se „kao Božji poziv, ponuda, putokaz kroz život, sredstvo spasenja i učiteljica života“. Ona nas potiče na „prijateljevanje s Bogom i ljudima.“ Vodi nas putem koji je zacrtan Božjim planom do spasenja svijeta i otkupljenja čovjeka. Iz nje crpimo životne sokove koji su izvor žive vode u našem hodu kroz pustinju. Iz nje nam odsijeva Božje lice i Božje milosrđe.“

„Veliki crkveni učitelji pozivali su vjernike da se napajaju na prvim izvorima vjere, tj. na pisanim svjedočanstvima o Isusu, što nam dolaze iz najbliže Isusove sredine, neki od samih Isusovih neposrednih i prisutnih učenika i prijatelja.“ „Sv. Jeronim je tvrdio: Tko ne poznaje pisma ne poznaje ni Isusa Krista.“

Papa Franjo potiče Kristove učenike da kroz ovu godinu ulože nove napore u širenje, bolje poznavanje i produbljivanje Svetog pisma. Želi, da uloženi napori budu obogaćeni kreativnim inicijativama koje će potaknuti vjernike da postanu živim oruđem prenošenja Božje riječi. Želi da se posebni naglasak stavi na lectio divina kako bi se molitvenim čitanjem svetoga teksta podupirao i razvijao duhovni život.

Nažalost, ovaj način druženja s Božjom Riječju lectio divina nije pronašao veći odjek među nama i u našim zajednicama i ako nas na to upućuju i naše Konstitucije u desetom poglavlju.

Svjesne smo da užurbani život i svakodnevne obveze sve više nas odvlače od „našeg najvažnijeg posla“ o kojem nam govori otac Utemeljitelj u koji spada i ovo korisno sredstvo za naš duhovni rast. Potrebno je zaustaviti se na trenutak, pogledati u svoj hod i vidjeti kamo nas on vodi? Kojemu cilju?

Korizma bi mogla biti divna prilika svakoj od nas da se vratimo svom prvotnom cilju, životu s Kristom, u Kristu i za Krista. On je naš početak i svršetak. Sve što je izvan Krista nije za naš duhovni rast i napredak. Zato drage sestre, novakinje, postulantice i pripravnice, nastojmo kroz milosno vrijeme korizme i tijekom cijele godine, družiti se što više s Božjom riječju. Uzmimo svaki dan u ruke Bibliju, u njoj čitajmo Božju riječ, osluškujmo njezinu poruku, molimo u srcu, kontemplirajmo, uranjajmo u Božju prisutnost i u svojoj svakodnevnici djelujmo u skladu s Božjom riječi.

Okoristimo se ovim darom lectio divna što su ga Crkvi ostavili u baštinu veliki crkveni oci, od Origena, sv. Ambrozija, sv. Augustina, sv. Benedikta pa sve do Drugog vatikanskog sabora koji je u konstituciji „Dei Verbum“ (br. 25) jednako inzistirao na stalnom čitanju Svetog pisma za svećenike i redovnike kako bi čestim čitanjem stekli „uzvišenu spoznaju Isusa Krista“ (Fil 3,8). Papa u miru Benedikt XVI. za lectio divina kazao je: „To su stube kojima se monasi uspinju od zemlje prema nebu.“  A papa Franjo nedavno je kazao Bogu posvećenim osobama: „Hranite svoj dan molitvom, meditacijom, slušanjem Božje riječi. Vi koji ste bliski s drevnom praksom lectio divina, pomozite također vjernicima da je vrjednuju u svom svakodnevnom životu. I znajte u svjedočenje prevesti ono što Riječ pokazuje, dopuštajući da vas ona oblikuje da, kao sjeme prihvaćeno u dobru zemlju, donosi obilate plodove. Tako ćete biti uvijek uočljivi Duhu i rasti ćete u sjedinjenju s Bogom, njegovat ćete bratsko zajedništvo među sobom i bit ćete spremni velikodušno služiti braći, osobito onima koji su potrebni. Za Božansko čitanje potrebno je imati otvoreno srce i otvoren duh, pronaći prikladno mjesto i osigurati si potrebno vrijeme.“

Otvorimo svaka svoje srce i duh u ovim milosnim danima korizme. Božja riječ neka izgrađuje i upravlja naš posvećeni život. Neka izgrađuje naše sestrinske i ljudske odnose, naše zajedništvo kojim svjedočimo narav Kraljevstva Božjega na zemlji, a iz kojeg izvire naša velika apostolaka snaga koju smo pozvane darovati Kristovoj Crkvi.

Drage sestre, uz druge korizmene sadržaje neka nam i ove riječi budu poticaj na što plodonosnije življenje korizme koja će nas voditi Vazmenom trodnevlju i Kristovu Uskrsnuću. Krist, naš Otkupitelj darovao nam milost dostojno se pripraviti na slavlje svetkovine Uskrsa. To moli i želi svim sestrama u Družbi i našem podmlatku, vaša u Malom Isusu i Mariji

s. M. Radoslava Radek,
vrhovna glavarica

U Zagrebu na Čistu srijedu 1. ožujka 2017. 

Preuzmite dokument:

  Poruka sestrama za korizmu 2017.   (419.38 KB)
  Poruke vrhovne glavarice Družbe - Sve