Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernih!

Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernih!

Subota, 2. 7. 2022.

U nedjelju, 26. lipnja, započele su šestodnevne duhovne vježbe u samostanu “Betlehem” na Kraljevcu koje je predvodio fra Krunoslav Kocijan, OFM. Prisjećajući se krštenja uranjali smo u samu narav Duha Svetoga koji je dar i ljubav Oca i Sina. Određeni ulomci Svetog pisma otkrivaju nam Duha Svetog kao onoga koji ukazuje na grijeh, ali ne optužuje. Razmišljali smo o tome kako je teško biti, a istovremeno ne znati tko smo zapravo. Ipak, uz prisutnost Duha Svetog osvješćujemo si da smo Njegova milina - Njegove kćeri. Katekizam Katoličke Crkve upućuje na međusobnu povezanost uz pomoć Duha Svetog koji je rodio Crkvu i sve nas sakuplja u jedno! Upoznavajući život i iskustvo svetaca, Marija nam je dana kao poseban primjer otvorenosti Duhu Svetom. Zaključujemo da nas Duh Sveti želi mijenjati. Njegovi plodovi su uvijek dobri te se po njima raspoznajemo - za njih trebamo moliti i tražiti ih. Zahvalne za dar molitve, tišine i  sabranosti nastavljamo govoriti: Dođi i nastani se u nama, očisti nas od svakog grijeha i spasi, Preblagi Duše nas!
s.Monika Maslač

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve