Duhovna obnova za krizmanike

Duhovna obnova za krizmanike

Petak, 22. 2. 2013.

U Gromiljaku se kroz cijelo vrijeme u kući Navještenja svakog vikenda organiziraju duhovne obnove. Tako je bilo i 23. veljaće u dogovoru sa župnikom preč. Markom Perić i organizaciji sestara Služavki Malog Isusa bila je duhovna obnova za ovogodišnje krizmanike župe Gromiljak. Voditelj duhovne obnove bio je rektor Sarajevske bogoslovije preč. Marko Zubak.


Obnova je započela međusobnim upoznavanjem, nakon kojeg je preč Marko nazočnima uz riječ, sliku i primjere vodio do spoznaje da smo voljena bića. Po čemu znamo da smo voljena biča? Po vjeri. Vjerovati znači imati povjerenje u nekoga (u Boga). U našem životu bitno je vjerovati drugima a osobito Bogu. Bog za sve nas ima svoj plan, samo ga treba otkriti u sebi. Predavač je naglasio da mladi trebaju osobito moliti za svoj budući život. U našem životu najveće bogatstvo je vjera. vjera nas hrabri i vodi, kroz život. Pozvani smo da kao mladi kršćani budemo svjetlo svojim prijateljima koji nažalost u sebi nisu otkrili dar vjere. Mi im trebamo pokazati put do Krista.

Na ovoj bonovi bila su i dva bogoslova Željko i Ivan koji su nam progovorili o svom duhovnom pozivu.

Iza predavanja na kojem smo se svi ispunili znanjem i novim spoznajama uslijedile su radionice, koje su vodili animatori Prijatelji Malog Isusa iz Gromiljaka zajedno sa s. Marinelom našom vjeroučiteljicom. Animatori su vješto vodili nas krizmanike kroz radionice, posebno je bio zanimljiv kviz znanje vjere i o Sluzi Božjem Stadleru. Svi smo se borili ali najbolji dobili su prigodne darove.

Uvjerena sam kao i moji prijatelji da će ova duhovna obnova uroditi prvim plodovima koji će polako sazrijevati. Da bi to mogli ostvariti potrebna je svakodnevna molitva i snaga vjere. 

I na kraju ovog našeg susreta kao kruna bila je sveta misa na kojoj smo svi sudjelovali pjevanjem čitanjem i zajedničkom molitvom.

Ivana Miličević

  Vijesti - Sve