Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem

Hod s Novorođenim Kraljem i našim Utemeljiteljem

Srijeda, 12. 1. 2022.

Betlehemska štalica u Zagrebu

Časna sestro glavarice!

Ponajprije hvala i dika i čast bila Presvetomu Malomu Isusu, koji je sve tamo u Zagrebu u Vašem skloništu tako krasno rukovodio, da se posvuda vidi božanski njegov prst, koji sve onako ravna, kako mu je na veću slavu.

Primio sam sve Vaše listove i karte, gdje ste sve potpisane kako Vi sama, tako i dva Vaša krila: časna sestra Ugucija i časna sestra Augustina. Hvala vam srdačna svim trima!

Čujem, da se je za Presv. Maloga Isusa u Zagrebu već kupila Betlehemska štalica, koju će Preuzvišeni g. nadbiskup Bauer dati preudesiti, da Isusovoj maloj dječici bude puno bolje, nego li je bilo njemu samomu u Betlehemskoj štalici, a i Vama, koje zastupate bl. dj. Mariju, da bude puno ugodnije i laglje, nego li je njoj bilo u rečenoj štalici. Imajte sve tri pred očima, kada za djecu i oko djece radite, da Presv. Mali Isus u toj djeci plače, zimu i žegu trpi, bolesti i sve ostale nevolje njihove podnosi, pa ćete uvijek svoje dužnosti veselo i sdušno obavljati, i Vaša će misao uvijek biti kod Presv. Maloga Isusa u Betlehemskoj štalici. Bolje ćete onda shvaćati one riječi: Oj pelenice, oj živinice, dišite parom, da ne zebe svega svijeta Bog! I one: "O sretna slamo, na kojoj ležaše Mali Isus! Koja te zemlja rodi? Ne daješ ti časovita ognja, da zapaljena časom planeš, pa da te nestane; nego zapaljena ognjem Onoga, koji na tebi leži, pružaš vječni žar, kojega ne mogu ni rijeke voda utrnuti: na toliko razgaraš u srcima oganj ljubavi. O ognju, koji uvijek goriš, užezi i mene!"

Sve sam to naveo, da Vas malo oduševim za Presv. Maloga Isusa i njegovu Betlemsku štalicu, pa da zamolite lijepo Preuzvišenoga Gospodina Bauera, neka bi se ona štala, koju on priregjuje za Vašu djecu i za Vas kao sklonište, prozove: Betlehemska štalica; ili naprosto Betlehem kao i u Sarajevu; ili Zavod Maloga Isusa; ili Zaklonište za žensku mladež nadbiskupije zagrebačke; ili slično. Samo neka se ne zove sirotište, jer ako i jesu one sirote, teško im je ipak, da ih drugi tako zovu, to više, što će u tom zavodu biti i sirota od boljih familija, koje su usljed rata izgubile hranitelja svoga. Prema tome molite Preuzvišenoga Gospodina Bauera, da on odluči, kako će se to novo sirotište zvati. Kada s njime budete pozdravite ga u ime moje.

Priloženo pismo podajte veleč. g. Maksimu Babareviću.

Izručajuć Vas sve tri svemogućoj zaštiti Presv. Maloga Isusa, a Vama ujedno zahvaljujuć, što ste me bolesna onako materinski dvorila, ostajem Vas blagoslivajuć s odličnim počitanjem

Mladice u oči Ilinj dana 19/ 7 1917

† Josip

nadbiskup.

Psc. Ovaj na č. s. Brigitu upravljeni list stavite u omot, napišite adresu, i podajte ga veleč. g. Babareviću, neka bi ga predao č. s. Brigiti. Ako ne bi onamo htio ići, onda poderite pismo to upravljeno na Brigitu.

Poticaji za razmiljanje:

Vidim li u svemu Božji prst?
Jesam li svjesna da živim u Božjoj kući, u Betlehemskoj štalici Malog Isusa? Vidim li ga tamo?
Vidim li i tražim li u onima s kojima živim i radim Malog Isusa?
Upravljam li kroz dan i posao svoje misli Isusu?
Oduševljava li me služenje Isusu? A Isus sam?
Mislim li na to kako će moje riječi i djela utjecati na druge, koje će osjećaje i pokrete u njima izazvati?

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve