Lectio Divina

Lectio Divina

Petak, 15. 11. 2019.

Kako stoji u zadaćama kapitula, organizirano je predavanje na temu Lectio Divina za sestre zagrebačke provincije. Predavanje je održano 15. studenog 2019. u samostanu Betlehem na Kraljevcu, dok se drugi termin održava 16. studenog 2019. u samostanu Antunovac, Nova ves. Oba predavanja vodila je s. Ozana Krajačić, Družba Kćeri Božje ljubavi. 


Susret na Kraljevcu započeo je euharistijskim slavljem kojeg je predvodio vlč. Ivan Lastovčić, župnik u župi sv. Ivana Krstitelja, Nova ves. Samo predavanje započelo je pjevanjem himna Duhu Svetom, a potom je s. Ozana započela zajednički hod upoznavanja i tumačenja onoga što Lectio Divina zapravo jest. U prvom djelu predavanja poseban naglasak stavljen je na sabranost, kako kod razmatranja Svetog pisma, tako i u svakodnevnom životu. Užurbanost i dinamika svakodnevnog života čovjeka današnjice, pa tako i redovnica predstavlja izazov za čuvanje sabranosti i neprestano vraćanje svojih misli Bogu tijekom cijeloga dana, kako su to činili sveci. Stoga je u prijepodnevnim satima upriličen i praktični dio tijekom kojeg se razmatrao tekst Lukina evanđelja. Razmatranje je vodila s. Ozana dajući jasne smjernice. Važnost detalja, sabranost, polagano čitanje, ponavljanje riječi, prebiranje Božjih misli, a ne svojih, te “slušam i kušam” samo su neke od smjernica koje s. Ozana ističe kao važne da bismo dopustili Božjoj riječi da natopi našu dušu, dođe do srdaca i da nahrani naš odnos sa Kristom iz čega se rađa naš posvećeni život. 

U poslije podnevnim satima rad se nastavljao po grupama u kojima se razgovaralo o poteškoćama u razmatranju, blagoslovima, načinima razmatranja i molitve.

Riječ je Bogom nadahnuta i Bogom diše, stoga je važnost razmatranja jednaka važnosti svete pričesti. Kako se hranimo u euharistiji, tako se trebamo hraniti na Božjoj riječi, kaže s. Ozana. Svakodnevnim razmatranjem Božje riječi mijenjamo svoj pogled na svijet, na druge, sebe i na Boga i u sabranosti srca živimo i dišemo sa Kristom! Neka nam je svima blagoslovljen i plodan susret sa Božjom riječi!

s. Zrinka Šutalo

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve