Ocu Gabriću u čast

Četvrtak, 23. 4. 2015.

Klicu si života,

Sjeme vjere svete

Ponio sa sobom

Iz svoje Neretve.

             Indiju si svojom

             zemljom uvijek zvao,

             a Hrvatsku nikad

             nikom nisi dao.


Svijeća tvog života

neka nama svijetli

da nam pute Krista

vjerom sve rasvijetli.

              Kormilo nam lađe

             ti uz Krista drži

              i jedra naša 

             duhom Božjim puši.

Zagovor svoj sveti svima nam udijeli

da te Crkva Božja slavi život cijeli.

Neretva ti tvoja kliče sada: „Hvala!“

i moli te svaka naša duša mala.

               Žrtve naše Kristu na nebu prinesi,

              vjeru i ljubav Hrvatu svom donesi.

               Molimo te smjerno, Gabiću naš sveti,

              neka svijeća naša kao tvoja svijetli.

Ante Gabrić (Hvala Ti)

Ante ti je ime otac Petar dao

Naučio te da bi Krista ljubit znao.

Tvoja te je mati svojim uvijek zvala,

Evanđelje ti sveto u ruke je dala.

       Grad tvoj rodni s ponosom ističe

       Ante kako njegov Krista vjerno promiče.

       Braću svoju svu si ljubio smjerno,

       Radost Krista Boga pronosio vjerno.

       Indija ti cijela zahvalna je sada

       Ćudoređe Božje tamo njome vlada.

Hrvatska ti tvoja žarom vjere kliče:

Vodi nas do neba, Božji namjesniče!“

Ako tama zla zasjeni nam zore,

Lađu nam života usmjeri na more.

ABožja nek' nam ruka kormilo bude.

Tvog života svijeća putokaz je za sve

Isusa u svima voljeti nadasve.

   Marijana Udženija Grgurović (animatorica PMI-a Metković)

  Vijesti - Sve