Poklon pastira

Poklon pastira

Srijeda, 21. 4. 2021.

Meditacija za Prijatelje Maloga Isusa u Godini Riječi Božje

Božja Riječ me mijenja Lk 2,10-20


Uvodna molitva

Nebeski Oče! Ti nisi daleki Bog šutnje. U stvaranju svijeta progovorio si nam svojom svemoćnom riječju, objavio se u povijesnim događajima, dao nam prepoznati svoje lice u utjelovljenoj Riječi, Isusu Kristu, očitovao svoju ljubav u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, i uveo nas u puno zajedništvo božanskog života. Molimo te, da u Svetom pismu prepoznajemo tvoj govor, otkrivamo objavu velikih djela spasenja, razmatramo ih u srcu, te obasjani nebeskim svjetlom, ostvarujemo tvoj naum o nama. Daj da moćna Kristova riječ u svem bogatstvu trajno prebiva u nama. Amen!  (Molitva u godini Riječi Božje, Požeška biskupija)

Evanđelje Lk 2,10-20

No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim! Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: "Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.

Kratka šutnja

Meditacija

Uistinu je živa i djelotvorna Riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga komu moramo dati račun. Dok Božju riječ prihvaćamo, događa se duhovna promjena u nama. Pred nama se očituje ono što mi doista jesmo. Biblija nam pomaže da dođemo do spoznaje o tome što je loše, što bi moglo biti pogubno i kako možemo izaći iz toga stanja. No, Biblija ne pomaže samo u tome da vidimo svoje loše osobine i postupke. To mi najčešće i sami, bez Biblije, uspijevamo uočiti. Biblija kao Božja Riječ može suditi nakane i misli srca. Ona može prodrijeti u klicu svakog našeg grijeha, do mjesta gdje grijeh još nije postao stvarnost, gdje je tek nakana. Pokazuje gdje je izvorište naše grešne naravi i gdje treba početi liječiti. Riječ Božja pomaže da sagledamo i osvijestimo svaku situaciju prije nego što učinimo nešto loše. Na taj način analizira naše duhovno stanje, dajući mogućnost da razmislimo o tome zašto smo baš tako postupili, pokazujući da se u trenutku iskušenja grijeh ne mora ostvariti, dajući snagu da mu se odupremo. Božja riječ nudi rješenje i daje upute kako izbjeći slične situacije koje mogu nanijeti štetu. Njezina snaga i moć u tom su pogledu daleko izraženije od spoznaje apostola Jakova po kojoj je Riječ Božja kao ogledalo u kojemu vidimo sebe onakve kakvi stvarno jesmo. Ona ne sagledava samo trenutno stanje, nego zahvaća u stanje prije počinjene pogreške. Ništa se, dakle, ne može sakriti, ništa zatajiti pred svjetlom što ga donosi Božja riječ. Netko je je zapisao: Pročitao sam mnogo knjiga, ali je Biblija pročitala mene! Svrha Božje riječi u prvom je redu uspostava pravog odnosa s našim Stvoriteljem. Riječ nije tu zato da je analiziramo i proučavamo, te da svojim znanjem zadivljujemo druge. Isus – utjelovljena Riječ, most je između Boga i čovjeka, put prema Bogu. Riječ, koja mijenja čovjeka Božja riječ ima snagu oživljavanja. Biblija je prepuna takvih primjera. Susret s Bogom, na njegovu riječ, zahtijevao je promjene. Bog ne prihvaća ravnodušnost, polovične odluke, djelomičnu privrženost, nego spremnost na promjenu. Zato odluku za Krista nazivamo „novim rođenjem“. Prisjetimo se Pavlova usklika: „Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo“ Riječ, htjeli mi to ili ne, naša je osobna iskaznica. Ni po čemu se tako dobro ne prepoznajemo kao što se prepoznajemo po našim riječima. U svim mudrostima svijeta riječ ima golem značaj. Za to je neophodno znanje i mudrost. Iz praznoga se ništa ne može izliti, pa se tako ni iz prazne duše ne može očekivati izviranje Božje riječi. U prvoj poslanici apostola Petra nalazimo sljedeći dobar savjet: „Ako se tko služi darom govora, neka je svjestan da govori riječi Božje! Ako se tko služi darom služenja, neka je svjestan da radi snagom koju Bog daje, da se u svemu hvali Bog po Isusu Kristu komu pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.“ Ne dopustimo da se naš jezik preobrazi u britku sablju koja uništava dobro u ljudima. Razmišljajmo uvijek što sve naša riječ može uzrokovati kod onoga koji je čuje. Ne rasipajmo stoga riječi uzalud. Sijmo Riječ koja mijenja čovjeka i neka nam ne dodija činiti dobro!

Kratka šutnja

Poticajne misli

1. Božja riječ donosi prosperitet i uspjeh.

Čovjeku koji ne uživa u društvu grešnika i ne slijedi savjeta opakih, nego uživa u Božjem zakonu, tj. u Božjoj riječi. Čovjek koji o Božjoj riječi misli (meditira) dan i noć – „on je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme donosi plod. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi!“ Tako, čovjek koji čita Božju riječ i o njoj razmišlja – postaje blagoslovljen. Bog mu daje uspjeha u svim poslovima. Neki kažu: ja ne znam meditirati nad Božjom riječju, nitko me nije učio. Ako se znaš brinuti, tad znaš i meditirati! Potrebno je samo zamijeniti predmet razmišljanja, i umjesto problema početi razmišljati o Božjoj riječi, tj. o tome što o tvojoj situaciji govori Božja riječ. I počet će se oslobađati Božja nadnaravna snaga u tvoj život.

2. Božja riječ stvara vjeru u tvom srcu.

Tamo stoji da vjera dolazi od propovijedanja Božje riječi. Tako, ako hoćeš imati jaku vjeru, moraš Božju riječ čitati, slušati i o njoj razmišljati. Kada je jedan poznati bibličar pročitao u poslanici Rimljanima stih 10,17 i shvatio da vjera dolazi od Božje riječi, još je više čitao Bibliju – iza svakog obroka: ujutro, poslije podne i navečer, kroz nekoliko mjeseci. Čitajući tako Božju riječ i meditirajući nad njome, vjera mu je porasla do te mjere da je doživio Božje iscjeljenje. Ako i ti imaš u ovom trenutku slabu vjeru za rješenje svojih problema, počni redovito čitati Božju riječ, i ona će stvoriti potrebnu vjeru po kojoj će doći Božje rješenje u tvoj život.

3. Božja riječ će te očistiti i osloboditi od utjecaja grijeha.

Isus je jednom rekao svojim učenicima: „Vi ste već čisti po Riječi koju sam vam govorio!“Iv 15,3. Tako, Božja riječ nam daje nadnaravnu snagu da pobjeđujemo grijeh koji nas zarobljava  i odvaja od Božje ljubavi. Sama Božja riječ, kad ulazi u naše srce, razara u nama snagu grijeha.

4. Po Božjoj riječi sam Otac i Sin prebivaju u nama.

Želiš li hodati u Božjoj prisutnosti i imati u svom životu Božju blizinu? – Ljubi Božju riječ. To je test tvoje ljubavi prema Bogu: toliko ljubiš Boga koliko ljubiš Njegovu riječ. Isus kaže: „Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.“ Iv 14,24

5. Božja riječ će učiniti da naša molitva bude učinkovitija.

„Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, i bit će vam!“ Ovo je obećanje koje nadilazi naše ljudsko razumijevanje. No, to je samo za one koji ostanu u Božjoj riječi i koji dopuste da ih Božja riječ prosvijetli i promijeni. Biblija će te držati daleko od grijeha, ali će te grijeh držati daleko od Biblije. Zamolimo Duha Svetoga da nas vodi kroz svoju Riječ. On je autor Svetog Pisma. On će nam  najbolje objasniti i protumačiti poruku koja je važna za naše ozdravljenje.

 

Pjesma

O pastiri, vjerni čuvari, sad se prenite!

Dare Kralju sprem'te u počast,

na put krenite! Uskliknite: Aleluja

gore do neba, gore do neba,

jer poznaje sva priroda

Boga svojega,

Boga svojega.

Završna molitva

Gospodine naš Isuse Kriste, hvala ti za milost zajedništva da smo danas mogli razmatrati Tvoju Riječ koju si nam darovao da nas kroz život vodi. Neka milost današnjeg razmatranja bude Tebi na slavu i čast, a nama na spasenje. Pomozi nam da nam ono što smo danas čuli i u svoje srce pohranili bude vodilja do tebe, to molimo tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

s. M. Danica Bilić

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve