Posveta Duhu Svetom

Posveta Duhu Svetom

Petak, 22. 5. 2015.

Duše sveti, duše moje duše,
ja ti se klanjam!
Prosvijetli me, vodi me, hrabri me, tješi me.
Reci mi što trebam raditi, daj mi svoje naloge.
Odlučujem da ću se podvrći svemu   
što od mene tražiš.
i da ću primiti sve,
što dopuštaš da mi se dogodi.
Daj mi da upoznam tvoju volju.
Daj mi svjetlo i jakost.
Duše sveti, molim te, da siđeš na mene
i da me svu usmjeriš,


da Tvoja sila i snaga
podupru moja bijedna
i slaba djela
kako bi ona postala
oruđem tvoje
veličanstvene mudrosti.
Daj da me Tvoja moć pokrije
svojom sjenom i uđe u moju dušu

unoseći vatru i ljubav.

Ti koji si došao preporoditi svijet,
u Isusu Kristu,
htio si to izvesti jedino po Mariji.
I sada nam po Njoj dijeliš sve svoj darove,
kreposti i milosti.
Ovo je Majka moje duše.
Njezino i moje srce
neka od sad budu jedno.
Iz dubine ovog jedinstvenog srca
s njom ponavljam riječi
koje je Ona nekoć izrekla:
''Evo službenice Gospodnje''.
Neka moja duša bude jedno
s Marijinom ljubavlju da spasi svijet,
da postanem čista po onoj ,
koju si ti stvorio bezgrešnom.
Da po Tebi može Krist, moj Gospodin,
rasti u meni.
Da Ga s Njom,
Njegovom majkom
uzmognem nositi svijetu
i dušama koje ga trebaju.
Da poslije pobjede
sve duše i ja
možemo vječno živjeti
s Marijom u slavi Presvetog Trojstva.
Amen!

  Vijesti - Sve