Sastanak sestara pročelnica vijeća za duhovnost u Družbi

Sastanak sestara pročelnica vijeća za duhovnost u Družbi

Utorak, 5. 11. 2013.

U utorak 5. studenoga 2013., u generalnoj kući u Zagrebu, održan je susret sestara pročelnica vijeća za duhovnost u Družbi. Sastankom je predsjedala vrhovna glavarica s. M. Radoslava Radek a nazočile su sestre iz sve tri Provincije: s. Mirijam Dedić (ZG), s. Sandra Midenjak (SP), s. Ljilja Marinčić (SA) i s. Ana Marija Kesten pročelnica za vijeće duhovnosti u Družbi pri Vrhovnoj upravi Družbe.


Sestre su tijekom rada sagledale prošlogodišnji rad vijeća za promicanje duhovnosti u Družbi te priredile novi program koji će biti putokaz za duhovni rast Služavke Maloga Isusa kroz 2014 godinu.

(am)

  Vijesti - Sve