Siječanj: Utjelovljena Riječ Božja

Siječanj: Utjelovljena Riječ Božja

Ponedjeljak, 25. 1. 2021.

Molitva: Pjevajmo Marijin veliča

Veliča duša moja Gospodina

i klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje,

od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,

Sveto je ime njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je njegova

Nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje

Rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,

A uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,

A bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,

Kako obeća ocima našim;

Spomenuti se dobrote svoje

Prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Kratka šutnja

Evanđeoski tekst

LK,1, 26 – 38

U šestom mjesecu bi poslan anđeo Gabriel u galilejski grad koji se zove Nazaret, Djevici zaručenoj s mužom komu je bilo ime Josip. Anđeo uđe k njoj i reče; „Zdravo milosti puna Gospodin je s tobom“. Na te se riječi ona uplaši i pomisli što treba značiti ovaj pozdrav. Anđeo joj reče; „Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se  Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati nad Jakovljevim domom uvijeke, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Marija reče anđelu; „Kako će se to dogoditi kad ja ne poznam muža? Anđeo joj odgovori; „Duh sveti će doći na tebe, i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i Sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji. Tada reče Marija; „Evo ja sam Gospodnja službenica, neka mi bude po tvojoj riječi“.

Meditacija:

Svemogući i vječni Bože zahvaljujem ti što se po anđelovom navještenju Riječ Božja utjelovila u Blaženoj Djevici Mariji i prebivala među nama.

U ovoj godini Božje Riječi imamo prigodu družiti se više s Riječju Božjom. Hvala ti Gospodine na ovom trenutku našeg duhovnog susreta s Tobom. Hvala ti za utjelovljenu Riječ, kojom si nas zadivio svojom ljubavlju, koja te učinila tako malenim. Ti si nas pozvao da tvoju malenost živimo i svjedočimo u Društvu Prijatelja Maloga Isusa. Želimo zahvaliti za sve članove Društva Prijatelja Maloga Isusa koji  kroz minulih dvadeset i pet godina vjerno i ustrajno žive po tvojoj riječi. Sama riječ je tajna, ne toliko zbog njezine nedokučivosti, koliko zbog njezina bogatstva dubine i širine. Evanđelisti  Ivanu bila je tajna upravo zbog svoje tajnovitosti; „U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Bog, i Bog bijaše Riječ. Ona bijaše u početku kod Boga, sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo“. Iv, 1, 1-3 to je jedina pogodna riječ da naznači Božji dolazak k nama. Iz te Božje riječi, preko Božje riječi prodire svijetlo u naše riječi. Preko Božje Riječi otkrivamo drugačiji odnos prema Bogu, drugome i sebi.

Kako Marija odgovara na Božju riječ?

Marija vjerom odgovara na Božju riječ, i po otajstvenom djelovanju Duha Svetoga začela je pod svojim srcem Tvoju riječ Gospodine. Ovom milosnom događaju raduje se nebo i zemlja. Marija je službenica Božje riječi. Ona se daje Bogu na raspolaganje. Dozvolimo i mi Riječi Božjoj da gospodari našim mislima i osjećajima. Postavimo si pitanje; Što mi poručuje riječ Božja?

Možda si nikad nismo postavili pitanje da li slušam Gospodina? Možda nam se ovo pitanje čini suvišnim, razumljivim. Smatramo da slušamo Riječ Božju idemo na svetu misu, primamo sakramente. Sluga Božji Stadler nam govori; „samo onaj sluša Gospodina koji mu sličan postaje“. Koliko smo dosada čuli Isusovih riječi?!

Promotrimo Marijin stav u slušanju Božje riječi.

Susret anđela i Marije. To je komunikacija osluškivanja
Marija daje vremena Božjoj riječi – pouci da u njoj odjekne.
Na Božju riječ odgovara ponizno, spremno „Neka mi bude po tvojoj riječi“

Evo nam prigode da i mi komuniciramo s Bogom. Kad komuniciraš s Bogom

zamisli da komuniciraš s nekim tko te voli i prihvaća. Kroz komunikaciju predaj sebe, svoje misli, brige, želje, nadanja…;neka riječ Božja bude snaga odgovor na sve što si predao/la Bogu. Donesi neku konkretnu odluku.

Preko riječi božje pokušat ću iščitati ljude, osobe koje mi Bog stavlja na put.

Gospodine iz sveg srca kličem ti i želim ti reći hvala, ne samo riječima neka te cijelo moje biće hvali i slavi. Neka moje srce sluša što mi to želiš reći. Kako je važno da neprestano veličamo Gospodina. Nema susreta s Gospodinom bez susreta s bližnjim. Potrebno je zajedno s Isusom ići u susret čovjeku. Vidjeti, osjetiti, sažali ti se, prepoznati i djelovati na Isusov način.

Marijina vjera je utjelovila Boga. Njena vjera je čista milost i osobna odgovornost, jer anđeo joj kaže; „Da je našla milost u Gospodinu…“ Učimo od Marije da naša vjera ne bude običaj, zakon, samo nešto izvanjsko, nego neka bude osobna životna, dubinska, čvrsta i postojana. U ovoj godini Božje Riječi evo nam prigode da kroz Riječ Božju slušamo Gospodina. Počni od danas pažljivije slušati Božju Riječ, po uzoru na Isusovu Majku. Prepustimo se da nas ona vodi koja je išla putem svetosti i spasa.

Pjesma „Kao Marija da te ljubim…“

Kratka šutnja

Poruka:

Nastoj danas postati svjestan svog kršćanskog poziva i živjeti ga. Odupri se ovom svijetu, budi hrabar i pokaži se čovjekom kao što je to Isus učinio. Neka se u tvojim djelima očituje Božje dobrota i neka se zna da si Isusov prijatelj, da slijediš njegov put, jer je On tvoj put, tvoja radost i tvoj smisao života. Poput Marije u svojim obiteljima budimo svjetlo koje pokazuje prave putove i istinske vrednote. Jedina zadaća neka nam budi ljubiti Boga i bližnjega . Kad to uspijemo moći ćemo klicati sa Slugom Božjim nadbiskupom Stadlerom; „Što je manje od Boga i od očitovanja njegove slave nije ni dostojno…“

Prijatelju Maloga Isusa imaj srce poput Marijinog! Pozorno slušaj riječ Božju i budi spreman na tu riječ odgovoriti „Evo me…“.

Prijatelju Maloga Isusa kroz riječ Božju imaj zahvalno srce za sve darove koje si primio od Boga.

Završna molitva

Molim te Oče za sve članove Društva Prijatelja Maloga Isusa, ujedinjene u zahvalnosti za dvadeset pet godina djelovanja u svetoj crkvi. Učvrsti nas u vjeri kako bi u svijetu u kojem živimo bili prepoznatljivi sinovi i kćeri tvoje utjelovljene riječi.
Blagoslovi sve članove Društva Prijatelja Maloga Isusa, blagoslovi sve naše obitelji, bolesne usamljene, mlade i sve koji lutaju bez cilja. Ti nam budi zaštita u svim našim pogibeljima duše i tijela.
Zahvaljujemo ti Gospodine, za dvadeset petu obljetnicu Društva Prijatelja Maloga Isusa. Budi i dalje naš Put, Istina i Život.

s. M. Marinela Zeko

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve