Stadlerovi dani, 8. veljače 2016.

Stadlerovi dani, 8. veljače 2016.

Nedelja, 7. 2. 2016.

Siromaha odjenuti

 

Milosrđe u životu sluge Božjega Josipa Stadlera

Pjesma: O srce Sina Božjega

Isuse Ti si nas pozvao na milosrđe, snagom svoje riječi koju i danas izgovaraš preko Petra naših dana. Pomozi nam u svijetu, utonulom u more ravnodušnosti, očitovati Tvoje lice milosrđa, te njime izgrađivati svijet, jer „malo milosrđa, mijenja sve“ kaže nam papa Franjo. U duhovnom zajedništvu s Crkvom, riječima molitve pape Franje, otvorimo srce za Božje milosrđe:


Isuse Ti si nas pozvao na milosrđe, snagom svoje riječi koju i danas izgovaraš preko Petra naših dana. Pomozi nam u svijetu, utonulom u more ravnodušnosti, očitovati Tvoje lice milosrđa, te njime izgrađivati svijet, jer „malo milosrđa, mijenja sve“ kaže nam papa Franjo. U duhovnom zajedništvu s Crkvom, riječima molitve pape Franje, otvorimo srce za Božje milosrđe:

Gospodine Isuse Kriste, ti si nas poučio da budemo milosrdni kao Otac nebeski i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega. Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni. Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je Zakeja i Mateja od robovanja novcu, a preljubnicu i Mariju Magdalenu od iskušenja da sreću traže samo u stvorenju; potaknuo je Petra da zaplače, nakon što te je zatajio, a raskajanomu je razbojniku zajamčio raj. Daj da svatko od nas osjeti da je i nama upućena riječ koju si rekao Samarijanki: »O, kad bi znala dar Božji!«

Ti si vidljivo lice nevidljivoga Oca, Boga koji svoju svemoć očituje nadasve praštanjem i milosrđem: daj da Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice, lice svoga uskrslog Gospodina u slavi. Htio si da i tvoji službenici budu zaogrnuti slabošću kako bi gajili istinsko suosjećanje prema svima koji su u neznanju i zabludi. Učini da svatko tko pristupi tvojim službenicima  osjeti da ga Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta.

Pošalji svoga Duha i sve nas posveti svojim pomazanjem, kako bi Jubilej milosrđa  bio godina milosti Gospodnje te tvoje Crkva, u obnovljenome zanosu,  uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest, proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima te slijepima vratiti vid. Po zagovoru Marije, Majke milosrđa, to molimo tebe koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.(Molitva pape Franje za Godinu milosrđa)

Primi milosrdni Oče trenutke naše kratke šutnje i u njoj poklone srca i duše, …

Neka nas u očitovanju Božjega milosrđa prati zagovor sluge Božjega Josipa Stadlera, koji je ostavio divan primjer i svjedočanstvo života u milosrđu prema bližnjima. Za sirotinju se brinuo kao za samoga Maloga Isusa. Po njemu Bog je siromasima darovao dostojnu poslugu – sestre Služavke Maloga Isusa.

Milosrdno Srce Isusovo, nadbiskup Stadler Tebe je častio i Tebi služio u najsiromašnijima molimo Te proslavi i Ti njega čašću oltara i pridruži ga zboru blaženika Rimokatoličke Crkve.  

Pjesma: U slavu svetog Srca

U nedjelju 13. prosinca 2015. godine u sarajevskoj Prvostolnici po rukama vrhbosanskoga nadbiskupa - uzoritoga Vinka kardinala Puljića otvorena su Vrata milosrđa, a vjernici su pozvani na molitvu, adoraciju, primanje svetih sakramenata posebno sv. ispovijedi i pričesti, hodočašćenje, …

Neka se u ovoj Godini Božanskoga milosrđa prolaskom kroz Sveta vrata milosrđa i zagovorom Sluge Božjega Josipa Stadlera, otvore vrata našega uma i srca za duhovne i tjelesne potrebe ljudi našega vremena. Primjer i svetost života nadbiskupa Stadlera bili nam svjetlo na stazi milosrđa.

Znajući iz vlastitoga iskustva što je sirotinja i njezino tužno stanje, nadbiskup – sluga Božji - Stadler, veliki je dobrotvor i podupiratelj sirotinje.

U poslanici svećenicima – Ratna pomoć bez razlike vjere i nacije - nadbiskup Stadler poziva svećenike i vjernike na milosrđe prema siromašnima budući da će usred strašnoga I. svjetskoga rata biti puno osiromašenih obitelji, kojima će trebati pomoć. Poziva na milosrđe iz ljubavi prema Presvetom Srcu Isusovu koje želi da se siromasima pomaže. Preporuča župnicima da u župnom dvorištu ili na nekom drugom mjestu naprave hambare za prihvat: pšenice, kukuruza, ječma, raži …,  kako bi se moglo primljeno odložiti i sirotinji dijeliti.U istoj poslanicipotiče svećenike i vjernike na milosrđe bude jednako prema svakom čovjeku, bez razlike na vjeru i naciju, jer se Krist utjelovio u liku svakoga čovjeka.

Za života u Sarajevu, prvi susret nadbiskupa Stadlera sa siromasima započinjao je, svakoga dana, na kućnome pragu. Kada bi ga suradnici odvraćaliod dijeljenja milostinje svima koji ga zamole, znao je reći: „Bolje je pomoći desetorici nevrijednih nego li odbiti jednog uistinu siromaha koga smo smatrali nevrijednim.“ Kada ne bi imao ništa drugo poklanjao bi svoje košulje.

Primi milosrdni Oče trenutke naše kratke šutnje i njoj poklone srca i duše, …

Ne samo da tijelo može biti u oskudici i siromaštvu, i duša može oskudijevati u svojim potrebama. Prije 102. godine sluga Božji Stadler u poslanici: Vjera i pričest, temelj socijalnih pitanja, svećenicima govori o potrebi svete pričesti bez koje mnogi zanemaruju vjeru ili je posve napuštaju. Pogledamo li, danas, stanje duše vjernika vrhbosanske nadbiskupije i Europe, ne čini li se isto. Sveta pričest je ono, po čem se broje pravi kršćani, kršćani bez straha i prigovora, katolici dostojni svoga imena, rekao je nadbiskup Stadler, te preporučio čestu ispovijed i pričest, ne samo o Božiću i uskrsu, nego i druge dane kroz godinu. Kako tijelo, tako i duša treba hranu za život i razvoj u duhovnim dimenzijama. Možda sumnjamo te postavljamo pitanje: ginu li dosita pojedini ljudi i čitavi narodi bez česte i svagdanje pričesti? Nadbiskup Stadler u svoje vrijeme, a i danas odgovara: Jest, ginu i venu, propadaju duhovno i tjelesno. Možda pitamo: Kako? Onako kako nam nedavno rekoše u medijima. Zapadaju ljudi u svakovrsne nevolje duha i tijela: strahove, nesigurnosti, tjeskobe, očaj, malodušnost, … zatim u razne oblike tjelesnih nevolja: siromaštvo, beskućništvo, nezaposlenost, migracije, …

Primi milosrdni Oče trenutke naše kratke šutnje i njoj poklone srca i duše, …

 Presveto Srce milosrdnog Isusa k tebi dolazimo s potrebama duha, duše i tijela svih tvojih kćeri i sinova moleći Te: Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, milosrdan budi nama i cijelom svijetu.

Ponavljati zaziv:Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, milosrdan budi nama i cijelom svijetu.

 •  Crkvu – svoju zaručnicu - jačaj u svjedočenju, ispovijedanju i življenju milosrđa - (Svi zajedno) - Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, milosrdan budi nama i cijelom svijetu.
 •  Probudi u vjernicima želju za susret s Tobom i Tvojim milosrđem po sakramentu svete ispovijedi; …
 • Ohrabri vjernike kako bi se odazvali pozivu na život u snazi vjere, …
 • Učvrsti vjernike u duhovnoj mudrosti koja ih uvjerava da sudjelovanjem u sv. misi i sv. pričesti ne gube vrijeme i ne zanemaruju svoje poslove nego time nabolje upotrebljavaju vrijeme i najuspješnije se pripremaju za svoje poslove, …
 • Neka bi svi vjernici često, pa i svaki dan sv. pričest primali i postali dionici njezinih neizmjernih plodova,
 •  Pomozi vjernicima vjerovati u providnosnu Očinsku brigu za svakoga čovjeka, kojom će svatko primiti ono što mu je potrebno za nebeski i zemaljski život, …
 • Pomozi kršćanima u malim stvarima, Božju volju otkrivati i ostvarivati, …
 • Otvori srce kršćana za milosrđe prema ljudima na „periferijama“ te im pomozi milosrđem mijenjati nepravedno lice ovoga svijeta, …
 • Podrži obitelji u molitvenom ozračju kroz zajedničku obiteljsku molitvu, …
 • Da nezaposleni i socijalno ugroženi pronađu put do života i rada u dostojanstvu ljudske osobe, …
 • Da bolesni dožive Tvoju snagu iscjeljenja i iskustvenu spoznaju da si Ti liječnik duše i tijela, …
 • Da beskućnici i prognanici upoznaju Tvoje  milosrdno srce i lice, …
 • Da zemaljska dobra budu pravedno raspoređena i svima dostatna, …
 • Da težeći za vremenitim dobrima ne izgubimo vječna dobra i spasenje duše,…
 • Da svi koji prođu kroz Sveta vrata milosrđa u sarajevskoj Katedrali ili drugim naznačenim mjestima, molitvom, sakramentima i Euharistijskim slavljem otvore srca Božjem milosrđu te postanu nositelji milosrđa i djelatnici mira u današnjem svijetu, …
 • Odsjaj Božjega milosrdnoga lica neka ražari naša srca i učini ih sposobnima za „duhovna i tjelesna djela milosrđa“ koja smo vremenom zanemarili i na periferije gurnuli, …  

Milosrdnom Ocu obratimo se srcem djeteta i riječima njegova predragoga sina Isusa Krista: Oče naš …

Sluga Božji J. Stadler potiče nas na molitveno obraćanje Presvetom Srcu Isusove koje je milosrđa vrelo: Moli me po Srcu Isusa, mojega predragoga Sina; po tome ću te Srcu uslišiti, i ti ćeš primiti, za što moliš, reče Bog časnoj Mariji od utjelovljenja iz reda sv. Uršule oko godine 1640.

Preporuča nadbiskup Stadler vjernicima da djela milosrđa poprate štovanjem Presvetoga Srca Isusova, jer ono je bogato milostima i milosrđem, te iz njega crpe utjehu i primaju pomoć. On savjetuje da po Srcu Isusovu moliš ono što nakaniš moliti i prikazuješ sve što radiš i ostvaruješ.  Jer  u Srcu Isusovu su pohranjene sve milosti i darovi.

Neka nas na u molitvama i svjedočenju Božjega milosrđa prati zagovor svetaca i našega prvoga vrhbosankoga nadbiskupa – Sluge Božjega Josipa Stadlera – oca siromaha.

Primi milosrdni Oče trenutke naše kratke šutnje i u njoj poklone srca i duše, …

Svi zajedno molimo prikaznu molitvu Presvetom Srcu Isusovu po zagovoru Sluge Božjega Josipa Stadlera i molitvom, u duhu, pred milosrdno Srce Isusovo stavimo sve siromahe na tijelu i u duši:

Božansko Srce Isusovo, udostoj se proslaviti svoga VJERNOG SLUGU Josipa Stadlera, koji Ti je s velikom vjerom i pouzdanjem posveti sva svoja nastojanja, sve svoje radost, sve svoje brige i trpljenja; sve što mu je dobri Otac darovao.

Po njegovu zagovoru i ja Ti posvećujem sva svoja nastojanja, sve svoje brige i trpljenja; daj mi da sve više ljubim Tvoje Presveto Srce i da Ti vjerno služim u čistoći duše i tijela.

Božansko Srce Isusovo, predajem Ti i preporučam, po zagovoru Josipa Stadlera, ovu potrebu … i molim Te da po toj milosti proslaviš velikog oca siromaha, a meni daj da osjetim njegov osobiti zagovor i Tvoju pomoć. Amen!

     (Prikazna molitva Presvetom Srcu Isusovu po zagovoru Sluge Božjega Josipa Stadlera)

Pjesma: Srce Božansko Isusa moga

Srce božansko Isusa moga
daj da sve više ljubim te ja.
Ti si veselje naroda svoga,
ti moga žića nada si sva.

s. M. Kristina Adžamić 

 

Galerija slika:

  Vijesti - Sve